Förvärv

År Företag (länk till pressmeddelande)
Affärsområde
Andel,%
Fakturering
MSEK
Not
2020 CGTech SMM1) 100 470 Kv4
2020 Miranda Tools SMM1) 100 200 Kv4
2020 Allied Construction Products LLC SMRT6) 100 275 Kv4
2020 Quimmico Centro Technológico (QCT) SMS5) 100 90 Kv2
2020 Summerill Tube Corporation SMT4) 100 100 Kv1
2019 Thermaltek SMT4) 100 128 Kv4
2019 Melin Tool Company SMS5) 100 216 Kv4
2019 BeamIT SMS5) 30 70 Kv2
2019 Newtrax SMRT6) 100 185 Kv2
2019 Wetmore Tools & Engineering SMS5) 100 160 Kv1
2019 Artisan Vehicle Systems SMRT6) 100 115 Kv1
2018 Dura-Mill SMS5) 100 65 Kv4
2018 OSK SMS5) 100 120 Kv4
2018 Inrock SMRT6) 100 415 Kv3
2018 Custom Electric Manufacturing SMT4) 100 45 Kv3
2018 Metrologic Group SMS5) 100 450 Kv3
2016 Comara GmbH SMS5) 100 8 Kv4
2016 Prometec GmbH SMS5) 100 48  Kv1
2015 SGL Techology B.V. (SGL) Venture 100 60 Kv3
2014

Varel International Energy Services Inc.

Venture 100 2300 Kv2
2013 Precorp Inc., USA SMS5) 100 230 Kv4
2013 TechnoPartner Samtronic GmbH Venture 100 110 Kv4
2013 Cubex Mining 100 270 Kv1
2012 Seco Tools SMS5) 100 Köp av minoritetsägda aktier i dotterföretag
2011 SJL SMC4) 80 1000 Kv4

1) SMM=Sandvik Manufacturing and Machining Solutions
2) SMR=Sandvik Mining and Rock Solutions
3) SRP=Sandvik Rock Processing Solutions
4) SMT=Sandvik Materials Technology
5) SMS=Sandvik Machining Solutions
6) SMRT=Sandvik Mining and Rock Technology
7) SMC=Sandvik Mining and Construction