Förvärv

År Företag (länk till pressmeddelande)
Affärsområde
Andel,%
Fakturering
MSEK
Not
2020 Allied Construction Products LLC SMRT2) 100 275 Kv4
2020 Quimmico Centro Technológico (QCT) SMS1) 100 90 Kv2
2020 Summerill Tube Corporation SMT3) 100 100 Kv1
2019 Thermaltek SMT3) 100 128 Kv4
2019 Melin Tool Company SMS1) 100 216 Kv4
2019 BeamIT SMS1) 30 70 Kv2
2019 Newtrax SMRT2) 100 185 Kv2
2019 Wetmore Tools & Engineering SMS1) 100 160 Kv1
2019 Artisan Vehicle Systems SMRT2) 100 115 Kv1
2018 Dura-Mill SMS1) 100 65 Kv4
2018 OSK SMS1) 100 120 Kv4
2018 Inrock SMRT2) 100 415 Kv3
2018 Custom Electric Manufacturing SMT3) 100 45 Kv3
2018 Metrologic Group SMS1) 100 450 Kv3
2016 Comara GmbH SMS1) 100 8 Kv4
2016 Prometec GmbH SMS1) 100 48  Kv1
2015 SGL Techology B.V. (SGL) Venture 100 60 Kv3
2014

Varel International Energy Services Inc.

Venture 100 2300 Kv2
2013 Precorp Inc., USA SMS1) 100 230 Kv4
2013 TechnoPartner Samtronic GmbH Venture 100 110 Kv4
2013 Cubex Mining 100 270 Kv1
2012 Seco Tools SMS1) 100 Köp av minoritetsägda aktier i dotterföretag
2011 SJL SMC4) 80 1000 Kv4

1) SMS=Sandvik Machining Solutions
2) SMRT=Sandvik Mining and Rock Technology
3) SMT=Sandvik Materials Technology
4) SMC=Sandvik Mining and Construction