Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Produkter & tjänster

Våra produkter och tjänster förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna.

Utrustning och verktyg för gruvor och infrastruktur

Utrustning, verktyg, reservdelar, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och infrastrukturindustrierna.

Läs mer och välj webbplats

Verktyg och mjukvara för komponenttillverkning

Verktyg, verktygssystem och digitala tillverkningslösningar.

Läs mer och välj webbplats

Additiv tillverkning

Rådgivning och tillverkning genom exempelvis så kallad laser powder bed fusion (L-PBF) och binder jetting.

Metallpulver

Gasatomiserat metallpulver för användning inom exempelvis additiv tillverkning och formsprutning (MIM, metal injection moulding).

Produkter av CE-legeringar

Produkter tillverkade av så kallade CE-legeringar (controlled expansion alloys) utifrån kunddesign.

Volframpulver och återvinning av verktyg

Pulver baserat på metallen volfram. Tjänster inom återvinning av sekundär volframråvara.

Ledningssystem

Vi är certifierade enligt flera ledningssystem. Exempel är ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Läs mer om ledningssystem

Kundlösningar

Läs om våra kundlösningar på vår engelskspråkiga webbplats.