Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar två tillverkare av mobil krossnings- och sorteringsutrustning

Sandvik har nått en överenskommelse med riskkapitalbolaget 3i om att förvärva Extec Screens and Crushers Ltd, utanför Birmingham i Storbritannien.

Samtidigt har en överenskommelse nåtts med majoritetsägarna till Fintec Crushing and Screening Ltd (Fintec), Belfast, Storbritannien, om att förvärva bolaget. Sandvik är för närvarande minoritetsägare i Fintec och kommer efter slutförande av förvärvet att vara ensam ägare.

Förvärven beräknas vara slutförda före utgången av andra kvartalet 2007.

Extec och Fintec är ledande inom utveckling och tillverkning av mobila utrustningar för krossning och sortering, inklusive förbrukningsvaror och service, för den globala anläggningsindustrin.

Extec har 450 anställda och hade en omsättning på 1 800 MSEK under 2006. Bolaget har tillverkningsenheter i Birmingham och på Nordirland samt försäljnings- och serviceenheter i Australien, USA och Tyskland.

Fintec har 325 anställda och hade under 2006 en omsättning på 560 MSEK.

- Förvärven ligger i linje med Sandviks långsiktiga strategi för fortsatt lönsam tillväxt och vårt mål är att bli en ledande leverantör av lösningar för mobil krossning och sortering. Genom förvärven av Extec och Fintec adderar vi lätta och medelstora utrustningar för krossning och sortering. Därmed förstärker vi vårt erbjudande och blir en stark leverantör i detta snabbt växande segment, säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

- Både Extec och Fintec har moderna tillverkningsenheter, stark produktutveckling och väl utvecklade distributionskanaler. Detta i kombination med Sandviks globala resurser möjliggör förbättrad service och ytterligare tillväxt inom krossning och sortering till nya marknader, säger Lars Josefsson.

Sandviken den 24 april 2007

Sandvik AB; (publ)