Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar australiensiska UDR Group

Sandvik har träffat en överenskommelse med Major Drilling Group International Inc., Kanada, om förvärv av det australiensiska företaget UDR Group, med verksamhet i Australien och Chile.

UDR Group är en av marknadens ledande tillverkare och leverantörer av ovanjordsborriggar för mineralprospektering. Företaget hade en omsättning på cirka 275 MSEK (48 MAUD) under det senaste räkenskapsåret och antalet anställda är omkring 100.

Förvärvspriset är 46 miljoner australiensiska dollar (46 MAUD) för verksamheten utan kassatillgångar och fritt från lån. Förvärvspriset kommer att justeras med hänsyn till förändringar i arbetande kapital på förvärvsdagen.

Förvärvet slutfördes direkt efter undertecknandet och företaget ingår i Sandvik Mining and Construction från den 8 juni 2006.

- Förvärvet är i linje med Sandvik-koncernens långsiktiga strategi om fortsatt lönsam tillväxt. Med detta förvärv och de tidigare genomförda förvärven SDS Corporation och Hagby-Asahi AB, har Sandvik etablerat sig som en fullserviceleverantör inom mineralprospekteringsindustrin. UDR är ett företag med en stark marknadsposition, särskilt i Australien och Latinamerika, och vi avser att fortsätta vår globala expansion inom prospektering. UDR:s styrka, särskilt när det gäller kombinationsriggar för prospekteringsborrning, kommer att kraftfullt bidra till Sandviks erbjudande inom området, säger Lars Josefsson, chef för Sandvik Mining and Construction.

Sandvik och Major Drilling har, som en del av överenskommelsen, tecknat ett femårigt strategiskt samarbets- och leveransavtal. Inom ramen för avtalet kommer de båda parterna att samarbeta om produktutveckling och Sandvik blir huvudleverantör av ovanjordsriggar för mineralprospektering till Major Drilling.

Sandviken den 8 juni 2006

Sandvik AB; (publ)