Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar österrikisk producent av volfram

Sandvik har träffat en överenskommelse om förvärv av Wolfram Bergbau- und Hütten-GmbH Nfg. KG (WBH), en österrikisk producent och leverantör av volframmaterial.

Förvärvet väntas slutföras under andra kvartalet 2009, efter godkännande från berörda myndigheter.

WBH har huvudkontor och en anläggning för tillverkning av volframkarbid samt en enhet för återvinning av använd hårdmetall i St. Martin, Österrike. Företaget driver också en gruva med tillhörande anrikningsverk i Mittersill, Österrike. WBH har varit verksamma sedan 1975 och produkterbjudandet innefattar volframmetall- och volframkarbidpulver. De kvalificerade forsknings- och utvecklingsresurserna har resulterat i en marknadsledande produktkvalitet. Volframkarbid är den huvudsakliga beståndsdelen i hårdmetall. Förvärvet av WBH är därför viktigt både strategiskt och långsiktigt. Sandvik har varit en betydande kund under ett flertal år.

WBH:s försäljning 2008 var cirka 1 800 MSEK med 300 anställda. Företaget kommer att ingå som ett produktområde i affärsområdet Sandvik Tooling. De kommer även fortsättningsvis att bedriva verksamheten som ett självständigt företag gentemot sina kunder. Burghard Zeiler fortsätter som VD för WBH.

- Förvärvet kompletterar och stärker vår nuvarande verksamhet. WBH kommer att bidra med kunskap, teknologi och kapacitet för att producera och återvinna volframkarbid. De förser oss med resurser för att hantera hela produktionskedjan, från malm till färdigt hårdmetallpulver. Det ger oss möjlighet att ytterligare stärka vår råvarumaterialförsörjning, samt vidareutveckla vår verksamhet och vårt kunderbjudande, säger Anders Thelin, chef för affärsområdet Sandvik Tooling.

Sandviken den 17 februari 2009
Sandvik Aktiebolag (publ)