Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar återstående aktier i Precorp Inc., USA

Sandvik har nått en överenskommelse om att förvärva de återstående 51% av aktierna i Precorp Inc., ett företag med huvudsäte i Spanish Fork, Utah, USA.

Förvärvet beräknas avslutat den 1 oktober 2013 och från samma datum konsolideras Precorp Inc. med affärsområde Sandvik Machining Solutions. Sandvik har varit minoritetsägare (49%) i Precorp Inc.sedan 2008.

Precorp Inc. grundades 1986 och erbjuder polykristallin diamant (PCD)- och hårdmetallverktyg (borrar, mikroborrar, uppborrningsverktyg, pinnfräsar) för höghastighetsbearbetning av bland annat formgjutna komponenter i aluminium, hårdmetall samt för bearbetning av kompositmaterial. Företaget arbetar med kunder globalt, främst inom flyg-och bilindunstri.

Precorp Inc. hade 2012 omkring 200 anställda och en försäljning på ca 230 MSEK.

- Det pågående samarbetet mellan Sandvik Machining Solutions och Precorp har genererat flera affärsmöjligheter. Förvärvet av utestående aktier i Precorp är ett naturligt steg och i linje med Sandviks långsiktiga strategi att ha fullt ägandeskap av nyckeltillgångar. Genom detta förvärv har vi ambitionen att fortsätta utveckla och stärka den globala affären inom diamant- och hårdmetallverktyg, speciellt för att möta behov och krav i det attraktiva flygindustrisegmentet, säger Jonas Gustavsson, VD för Sandvik Machining Solutions.

- Jag är övertygad om att det här förvärvet är ett bra steg både för Sandvik och för Precorp. Vår långiktiga strategi för tillväxt inom flygindustrin är i linje med Sandviks strategi och nu kan vi arbeta än mer integrerat för att generera innovativa lösningar för våra kunder, säger Richard Garrick, VD för Precorp Inc.

Stockholm den 24 September 2013

Sandvik AB