Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik expanderar inom japanska gruv- och anläggningsmarknaden

Sandvik har genom sitt affärsområde Mining and Construction förvärvat Mazda Earth Technologies verksamhet i Japan.

Mazda Earth Technologies är en ledande tillverkare av maskiner och utrustning för den japanska gruv- och anläggningsindustrin. Företaget har ett komplett sortiment av maskiner, hammare, verktyg och reservdelar samt en väl utbyggd serviceorganisation i landet.

Den verksamhet som förvärvas omsätter cirka 500 MSEK och omfattar varumärket Toyo, utvecklings- och produktionsrättigheter samt en sälj- och serviceorganisation med cirka 30 personer. Konsolidering sker från 1 november 2002 och förvärvet kommer att ge ett positivt bidrag till koncernens resultat under 2003.

- Förvärvet är en viktig del i vår tillväxtstrategi och stärker Sandvik Mining and Constructions position i Japan. Vi blir nu en ledande aktör inom den japanska gruv- och anläggningsindustrin med en etablerad serviceorganisation inom ett område med en betydande eftermarknad. Produkterna kompletterar vårt nuvarande program och vi får tillgång till det starka varumärket Toyo, säger Anders Ilstam, chef för Sandvik Mining and Construction.

Sandviks produkter har funnits på den japanska marknaden sedan 1880. År 1961 etablerades ett eget dotterbolag i landet och 1976 startades en fabrik för tillverkning av hårdmetallverktyg. Idag har dotterbolaget Sandvik K.K. sitt huvudkontor i Kobe. Försäljningen uppgick till 2 100 MSEK under 2001 och antalet anställda var 550.

Sandviken den 13 september 2002

Sandvik Mining and Construction