Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför förvärvet av PCD-verktygstillverkaren Frezite

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av det portugisiska bolaget Frezite. Frezites erbjudande består primärt av specialanpassade polykristallina diamantverktyg (PCD) för metall- och träapplikationer, med exponering mot fordons-, verkstads- och flygsegmenten. Bolaget kommer att redovisas i Walter, en division inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Under 2021 hade bolaget intäkter om cirka 450 miljoner kronor, och en rörelsemarginal (EBITA) som är något utspädande för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Påverkan på Sandviks vinst per aktie är begränsad, dock något positiv.

Stockholm, 2 september 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08.

Sandvik slutför förvärvet av PCD-verktygstillverkaren Frezite (PDF)