Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar medicinteknikföretag

Sandvik Materials Technology har förvärvat det medicintekniska företaget JKB Medical Technologies i USA.

JKB Medical Technologies är en ledande kontraktstillverkare av ryggradsimplantat och medicinska instrument. Implantaten utgör cirka 80 procent av försäljningen. Produkterna tillverkas i titanlegeringar samt i höglegerade rostfria material. Kunderna är globalt ledande medicintekniska företag som säljer direkt till sjukvårdsinrättningar och läkarkliniker.

Omsättningen är omkring 90 MSEK och antalet anställda är 90. Verksamheten bedrivs från huvudenheten i Milford, Connecticut i USA samt från en nyligen etablerad enhet i Memphis, Tennessee i USA.

Genom förvärvet stärks Sandviks position ytterligare inom det strategiskt viktiga och snabbt växande medicinska segmentet.

– Förvärvet är ytterligare ett viktigt led i vår strävan att bli en strategisk partner och komplett underleverantör till de globalt ledande medicintekniska företagen. JKB Medical Technologies' kärnkompetens och produktprogram utgör ett bra komplement till Sandviks tidigare verksamhet och produkterbjudande inom det medicinska området. Genom Sandviks kunnande inom materialteknologi och maskinbearbetning kommer JKB Medical Technologies' produktprogram att kunna utvecklas ytterligare, säger Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology.

Förvärvet konsolideras från den 14 december 2007.

Sandviken den 14 december 2007

Sandvik AB; (publ)