Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför förvärvet av Metrologic Group

I linje med vad som kommunicerades den 27 april 2018 har Sandvik slutfört förvärvet av det franska mjukvarubolaget inom mätteknik, Metrologic Group, från Astorg Partners. Från och med den 4 juli kommer Metrologic Group att rapporteras som en del av affärsområdet Sandvik Machining Solutions.

Priset uppgick till 360 miljoner euro, på skuldfri basis. Under räkenskapsåret 2017 hade Metrologic Group intäkter på 43,3 miljoner euro med en rörelsemarginal som skulle haft något positiv effekt på Sandvik Machining Solutions marginal. Effekten på Sandviks vinst per aktie förväntas initialt bli neutral till något positiv.

Stockholm, 4 juli 2018

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Jessica Alm, kommunikationsdirektör, Sandvik AB, tel. 08 456 1288.

Sandvik slutför förvärvet av Metrologic Group (PDF)