Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför förvärvet av Preziss, en spansk leverantör av maskinbearbetningslösningar för aluminium och kompositer

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av det spanska bolaget Preziss, en leverantör av skärverktyg och lösningar för högprecisionsborrning, brotschning, fräsning och verktygssystem. Bolaget kommer att rapporteras i Sandvik Coromant, en division inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Under 2021 hade Preziss intäkter om cirka 10 miljoner euro, och en rörelsemarginal (EBITA) som är neutral för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Påverkan på Sandviks vinst per aktie är begränsad, dock något positiv.

Stockholm, 4 juli 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08.

Sandvik slutför förvärvet av Preziss, en spansk leverantör av maskinbearbetningslösningar för aluminium och kompositer (PDF)