Investera i Sandvik

Vi fortsätter att växa och utvecklas genom vårt värdeskapande produktivitets- och hållbarhetserbjudande som är baserat på mer än 160 års ledande material- och applikationsexpertis.

Vi förblir relevanta genom ingenjörskap som förbättrar världen, expansion av våra kärnkompetenser och nya digitala teknologier som breddar vårt kunderbjudande.

Vår marknadsledande position och våra starka kundrelationer gör att vi, i kombination med en decentraliserad organisation, fort kan anpassa oss efter nya marknadstrender och våra kunders behov. Vår värld är cyklisk och vår decentraliserade affärsmodell ökar flexibilitet och tempo i vårt operativa beslutsfattande, vilket hjälper oss att uppnå en lägre volatilitet i vinsten samt en högre förutsägbarhet.

Vårt rörelseresultats bevisade motståndskraft och vår starka balansräkning utgör en stark grund från vilken vi kan tillvarata intressanta tillväxtmöjligheter.


Stefan Widing, VD och koncernchef

"Inom Sandvik är våra omkring 25 operativa ledningsgrupper ansvariga för sina verksamheters utveckling och fortsatta resultatförbättring, samt att genomföra skiftet mot tillväxt och att leverera på vårt tillväxtmål om 7 % genom en ekonomisk cykel."

Stefan_quote_2_880x480.jpgInvestment case

Genom att tillhandahålla produkter och tjänster som förbättrar kundens produktivitet och hållbarhet säkrar vi vår marknadsposition och kan bibehålla en värdebaserad prissättning.

En solid balansräkning stödjer vårt skifte mot tillväxt och möjliggör förvärv för att bredda vårt värdeskapande erbjudande, leda digitalisering och automation och expandera geografiskt i snabbt växande marknader.

Uppvisad motståndskraft i en ekonomisk nedgång och fast beslutna att uppnå ett förbättrat resultat genom en ekonomisk cykel.

Målet är en utdelning om 50 % av justerad vinst per aktie genom en ekonomisk cykel och att maximera aktieägarvärdet.

Aktiegraf

Ägarstruktur

Ägarstruktur, de tio största ägargrupperna per den 30 april 2022
Aktieägare Antal aktier % av aktiekapital
Industrivärden 168 700 000 13,4
Alecta Pensionsförsäkring 56 976 182 4,5
Swedbank Robur Fonder 45 809 786 3,7
BlackRock 42 654 640 3,4
Lundbergföretagen AB 34 000 000 2,7
Vanguard 33 491 248 2,7
SEB Fonder 24 974 487 2,0
Fidelity International (FIL) 18 125 936 1,4
Handelsbanken Fonder 17 987 450 1,4
Nordea Fonder 17 266 160 1,4
10 största ägare totalt 459 985 889 36,6
Ägarfördelning efter innehav
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 27 062 385 2,2 2,2 113 005 82,7
1,001–5,000 42 183 529 3,4 3,4 18 579 13,6
5,001–20,000 36 278 506 2,9 2,9 3 911 2,9
20,001–50,000 19 904 285 1,6 1,6 641 0,5
50,001–100,000 14 932 885 1,2 1,2 205 0,1
100,001–1,000,000 77 997 531 6,2 6,2 237 0,2
1,000,001–5,000,000 143 496 662 11,4 11,4 70 0,1
5,000,001–10,000,000 148 227 088 11,8 11,8 20 0,0
10,000,001–50,000,000 334 852 745 26,7 26,7 16 0,0
50,000,001–100,000,000 56 976 182 4,5 4,5 1 0,0
100,000,001– 168 700 000 13,4 13,4 1 0,0
Anonymous 183 774 125 14,7 14,7 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 136 686 100.0

Fördelning aktiekapital per land

 • Sverige 57,6
 • USA 17,5
 • Finland 1,9
 • Storbritannien 1,5
 • Tyskland 1,2
 • Övriga 5,6
 • Anonymt ägande 14,7

Källa: Modular Finance

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie, SEK

Dividend_2021_05_se_01.jpg

Information

Namn:
Sandvik
Ticker-kod:
SAND
ISIN kod:
SE0000667891
Valuta:
SEK
Handelsplats:
XSTO
Listning:
Large cap
Senaste kurs:
166,0
Stängningskurs:
166,0
Senaste förändring:
01 jul 2022
Högsta kurs:
05 jan 2022
Lägsta kurs :
10 feb 2003
Årshögsta:
263,2
Årslägsta:
162,8
Antal aktier:
1 254 385 923
Börsvärde, MSEK:
208228

Strategiska mål

Sandvik ska växa genom att fokusera på sex strategiska områden. Vi har satt mål för 2025 inom varje område för att säkerställa transparens och uppföljning.

 • Skifte mot tillväxt
 • Digitalt skifte
 • Skifte mot hållbarhet
 • Kundens förstaval
 • Flexibla genom affärscykeln
 • En attraktiv arbetsgivare

Läs mer i sektionen Om oss

strategiemodell-sandvik-klick.svgLångsiktiga finansiella mål

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och finansiell ställning.

Tillväxt 7 %

En tillväxt om 7 % över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv, i fast valuta

Justerad EBITA-intervall: 20–22%

En justerad EBITA-intervall om 20–22% över en ekonomisk cykel, justerat för jämförelsestörande poster

Finansiell nettoskuld/EBITDA: <1.5

En finansiell nettoskuld/EBITDA <1.5, exkluderat större förvärv

Utdelningskvot: 50 %

En utdelningskvot om 50 % av vinst per aktie över en ekonomisk cykel, justerat för jämförelsestörande posterHållbarhetsmål

För att göra skiftet som kommer driva på utvecklingen mot mer hållbara affärer har vi fyra ambitiösa hållbarhetsmål för 2030. Våra fyra mål:

Mer än 90 % cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet.

Halvera CO2 påverkan

Vi ska leva upp till våra åtaganden att reducera påverkan på klimatet.

Inga skadade människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna.

Alltid göra saker rätt

Vi kommer ständigt sikta högre avseende etik och transparens.