Investera i Sandvik

Vi strävar efter att möjliggöra viktiga skiften genom våra ledande kundlösningar för ökad produktivitet och hållbarhet. Vårt syfte är att förbättra världen genom ingenjörskap, vilket gynnar alla intressenter – våra kunder, våra medarbetare och de samhällen där vi verkar, vilket i slutändan genererar värde för aktieägarna.

Genom att förstärka våra kärnkompetenser, expandera vårt erbjudande i den närliggande värdekedjan och addera nya teknologier för att leda den digitala transformationen inom våra industrier fortsätter vi stärka våra positioner. Med hållbarhet integrerat i vår affärsmodell och ett utökat kunderbjudande förblir vi relevanta för framtiden.


Stefan Widing, VD och koncernchef

"Vi har stärkt vår tillväxtpotential och motståndskraft genom att framgångsrikt exekvera på vår strategi. Med en stark plattform som grund, fortsätter denna resa med ökade ambitioner och ett tillväxtmål om 7 %. Vi verkar mot 2025 men ser även bortom det för att säkerställa att vi alltid bygger Sandvik starkare för framtiden."

Stefan_quote_2_880x480.jpg


Vår marknadsledande position och våra starka kundrelationer, i kombination med en decentraliserad organisation, gör att vi snabbt kan anpassa oss efter nya marknadstrender och kundbehov. Vår värld är cyklisk och vår decentraliserade affärsmodell ökar flexibilitet och snabbhet i vårt operativa beslutsfattande, vilket hjälper oss att uppnå en lägre volatilitet i vinsten och en högre förutsägbarhet.Investment case

Genom att tillhandahålla produkter och tjänster som förbättrar kundens produktivitet och hållbarhet säkrar vi vår marknadsposition och kan bibehålla en värdebaserad prissättning.

En solid plattform stödjer vårt skifte mot tillväxt och möjliggör förvärv för att bredda vårt värdeskapande erbjudande, leda digitalisering och automation och expandera geografiskt i snabbt växande marknader.

Uppvisad motståndskraft i en ekonomisk nedgång och fast beslutna att uppnå ett förbättrat resultat genom en ekonomisk cykel.

Målet är en utdelning om 50 % av justerad vinst per aktie genom en ekonomisk cykel och att maximera aktieägarvärdet.

Aktiegraf

Ägarstruktur

Ägarstruktur, de tio största ägargrupperna per den 31 oktober 2022
Aktieägare Antal aktier % av aktiekapital
Industrivärden 171 200 000 13,6
Alecta Pensionsförsäkring 60 526 182 4,8
Swedbank Robur Fonder 47 468 844 3,8
Vanguard 36 632 511 2,9
BlackRock 35 327 136 2,8
Lundbergföretagen AB 34 500 000 2,8
SEB Fonder 23 797 113 1,9
Handelsbanken Fonder 17 257 588 1,4
Fidelity International (FIL) 17 247 951 1,4
Norges Bank 16 947 206 1,4
10 största ägare totalt 460 904 531 36,7
Ägarfördelning efter innehav
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 28 071 872 2,2 2,2 119 147 83,0
1,001–5,000 43 669 623 3,5 3,5 19 267 13,4
5,001–20,000 37 166 552 3,0 3,0 3 999 2,8
20,001–50,000 20 487 070 1,6 1,6 658 0,5
50,001–100,000 13 725 021 1,1 1,1 190 0,1
100,001–1,000,000 81 072 540 6,5 6,5 247 0,2
1,000,001–5,000,000 125 947 308 10,0 10,0 62 0,0
5,000,001–10,000,000 163 648 932 13,1 13,1 23 0,0
10,000,001–50,000,000 322 028 111 25,7 25,7 15 0,0
50,000,001–100,000,000 60 526 182 4,8 4,8 1 0,0
100,000,001– 171 200 000 13,7 13,7 1 0,0
Anonymous 186 842 712 14,9 14,9 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 143 610 100.0

Fördelning aktiekapital per land

 • Sverige 58,9
 • USA 14,7
 • Storbritannien 2,9
 • Norge 2,1
 • Finland 1
 • Övriga 5,3
 • Anonymt ägande 14,9

Källa: Modular Finance

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie, SEK

Dividend_2021_05_se_01.jpg

Information

Namn:
Sandvik
Ticker-kod:
SAND
ISIN kod:
SE0000667891
Valuta:
SEK
Handelsplats:
XSTO
Listning:
Large cap
Senaste kurs:
206,6
Stängningskurs:
206,6
Senaste förändring:
23 mars 2023
Högsta kurs:
05 jan. 2022
Lägsta kurs :
21 sep. 2001
Årshögsta:
225,0
Årslägsta:
145,3
Antal aktier:
1 254 385 923
Börsvärde, MSEK:
259 156,1

Strategiska mål

Sandvik ska växa genom att fokusera på sex strategiska områden. Vi har satt mål för 2025 inom varje område för att säkerställa transparens och uppföljning.

 • Skifte mot tillväxt
 • Digitalt skifte
 • Skifte mot hållbarhet
 • Kundens förstaval
 • Flexibla genom affärscykeln
 • En attraktiv arbetsgivare

Läs mer i sektionen Om oss

strategiemodell-sandvik-klick.svgLångsiktiga finansiella mål

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och finansiell ställning.

Tillväxt 7 %

En tillväxt om minst 7 procent över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv.

EBITA-marginal: 20–22%

En justerad EBITA-marginal inom intervallet 20–22 procent.

Utdelningskvot: 50 %

En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster och över en konjunkturcykel.

Skuldsättningsgrad: <1.5

En skuldsättningsgrad (nettoskuld/EBITDA) understigande 1,5.
Hållbarhetsmål

För att göra skiftet som kommer driva på utvecklingen mot mer hållbara affärer har vi fyra ambitiösa hållbarhetsmål för 2030. Våra fyra mål:

Mer än 90 % cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet.

Halvera CO2 påverkan

Vi ska leva upp till våra åtaganden att reducera påverkan på klimatet.

Inga skadade människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna.

Alltid göra saker rätt

Vi kommer ständigt sikta högre avseende etik och transparens.