Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik genomför tvångsinlösen av Walter-aktier

Sandviks ansökan om tvångsinlösen av återstående 3,56 % aktier i tyska Walter AG är nu beviljad.

Bakgrunden är att den överklagan som inlämnats till domstol mot Sandviks ansökan om tvångsinlösen har dragits tillbaka.

Efter tvångsinlösen genomförs avlistning av Walter AG från aktiebörsen i Frankfurt. Avlistning av Walter och betalning för minoritetsaktier beräknas vara genomförd före december månads utgång 2005. Sandvik äger för närvarande 96,44 % av aktierna i Walter AG.

Sandvik träffade under hösten 2001 en överenskommelse med huvudägarna i Walter om förvärv av majoriteten av aktierna i företaget. Efter godkännande av de tyska konkurrensmyndigheterna i december 2001 påbörjades förvärvet och Walter konsolideras från och med 25 februari 2002 inom affärsområde Sandvik Tooling. I september 2002 lämnades ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Walter om förvärv av samtliga utestående aktier i företaget. På Walters bolagsstämma i juni 2005 beslutades att ansöka om tvångsinlösen av återstående aktier.

Sandviken den 22 december 2005

Sandvik AB; (publ)