Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar Doncasters Medical Technologies

Sandvik Materials Technology har träffat en överenskommelse med Doncasters Group Ltd om förvärv av divisionen Doncasters Medical Technologies.

Förvärvet beräknas vara slutfört under andra kvartalet 2007.

Doncasters Medical Technologies är en världsledande tillverkare och underleverantör av ortopediska implantat och instrument till den medicinska industrin. Produkterna tillverkas i höglegerade rostfria material, titan- samt koboltbaserade legeringar. Kunderna är globalt ledande medicintekniska företag som säljer direkt till sjukvårdsinrättningar och läkarkliniker.

Omsättningen uppgick till cirka 500 MSEK (70 MUSD) under 2006 och antalet anställda är cirka 430. Verksamheten bedrivs från enheterna i Storbritannien, USA och Mexiko.

Sandviks befintliga verksamhet inom det medicintekniska segmentet omfattar utveckling och tillverkning av höglegerat material i rostfritt stål, titan och kobolt-krom. Materialen används till applikationer såsom implantat, kirurgiska instrument och pacemakers.

Genom förvärvet stärker Sandvik sin position inom det strategiskt viktiga och snabbt växande medicinska segmentet. Kombinationen av Doncasters Medical Technologies' kärnkompetens som tillverkare av medicinska implantat och instrument och Sandvik Materials Technologys kärnkompetens inom material- och ytteknologi, bearbetning samt produktion skapar en slagkraftig kombination på den medicintekniska marknaden.

– Doncasters Medical Technologies passar väl in i Sandvik Materials Technologys kunnande och långsiktiga strategi. Förvärvet ger oss den kompetens som krävs för att nå en unik position när det gäller tillverkning och utveckling av ortopediska implantat och instrument. Deras applikationskunnande ger oss dessutom möjlighet att utveckla vårt materialerbjudande till det medicinska segmentet, säger Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology.

Sandviken den 12 juni 2007

Sandvik AB; (publ)