Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar amerikanska Custom Electric Manufacturing

Sandvik förvärvar det privatägda bolaget Custom Electric Manufacturing. Med huvudkontor i Wixom, Michigan, USA är bolaget en ledande tillverkare av värmeelement, både originalutrustning och ersättningsprodukter, på den nordamerikanska marknaden.

Med detta förvärv förstärker vi ytterligare vår ledande position inom industriell uppvärmning. Jag välkomnar Custom Electric Manufacturing till Kanthal och Sandvik Materials Technology, säger Göran Björkman, Affärsområdeschef för Sandvik Materials Technology.

Under 2017 omsatte företaget 5,2 miljoner USD med cirka 20 anställda och ett starkt försäljningsnätverk i Nordamerika. Custom Electric Manufacturing kommer att fortsätta bedriva verksamhet under eget varumärke.

Förvärvet slutfördes idag och verksamheten kommer att rapporteras som en del av produktområdet Kanthal inom affärsområdet Sandvik Materials Technology. Parterna har enats om att inte uppge köpeskillingen. Effekten på Sandviks vinst per aktie blir positiv från start.

Stockholm, 1 augusti 2018

Sandvik AB

För ytterligare information, kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 14 94 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 05 49.

Sandvik förvärvar amerikanska Custom Electric Manufacturing (PDF)