Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik har träffat överenskommelse om att köpa del av Svedala

Sandvik har genom affärsområdet Mining and Construction träffat en överenskommelse med det finska företaget Metso Corporation om förvärv av delar av Svedala Industri AB.

Metsos nu aktuella uppköpserbjudande på Svedala Industri förutsätter av konkurrensskäl att vissa delar av företagets verksamhet avyttras. Sandviks övertagande förutsätter slutförande av Metsos erbjudande samt berörda myndigheters godkännande som väntas inom den närmaste tiden.

Överenskommelsen gäller produkter för gruv- och anläggningsindustrin – krossar, siktar och matare samt mobila kross- och siktstationer. I förvärvet ingår Svedala Industris produktions-enheter i Svedala och Arbrå, Sverige samt Chauny, Frankrike. Verksamheten omsätter 1 400 MSEK och antalet anställda är ca 900. Förvärvet beräknas direkt ge ett positivt bidrag till Sandviks resultat.

Världsmarknaden inom området uppgår till mer än 40 miljarder kronor och de produkter som ingår i förvärvet representerar flera starka globala varumärken.

- Produkterna utgör ett naturligt komplement till Sandvik Mining and Constructions verksamhet och förvärvet innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett komplett program för såväl borrning, lastning samt transport av berg och mineraler som krossning, siktning och fragmentering, säger Anders Ilstam, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 7 juni 2001

Sandvik AB; (publ)