Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar minoritetsandel i amerikansk verktygstillverkare

Sandvik har träffat en överenskommelse att förvärva 49 % av aktierna i företaget Precorp Inc., med verksamhet i Spanish Fork, Utah, USA.

Precorp utvecklar, producerar och distribuerar verktyg i polykristallin diamant (PCD) och hårdmetall för skärande bearbetning av avancerade kompositmaterial och andra material främst inom flyg- och bilindustrin. Försäljningen uppgick under 2007 till cirka 140 MSEK och antalet anställda till 140.

- Förvärvet ligger i linje med Sandviks långsiktiga strategi att erbjuda ökat kundvärde och skapa lönsam tillväxt. Genom förvärvet har vi för avsikt att ytterligare utveckla och stärka den globala affären för diamantbestyckade verktyg, speciellt inom den snabbt växande flygindustrin, säger Anders Thelin, VD för affärsområde Sandvik Tooling.

- Jag och Precorps medarbetare är mycket positiva till samarbetet med Sandvik och möjligheterna att fortsätta satsa på vår långsiktiga strategi för tillväxt inom flygsektorn. Jag ser fram emot att fortsätta leda detta arbete, säger John Bunting, ordförande och VD för Precorp.

Förvärvet förväntas vara genomfört i slutet av juni 2008.

Sandviken den 16 juni 2008

Sandvik AB; (publ)