Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför förvärvet av DSI Underground

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av DSI Underground, den ledande globala markstöds- och bergförstärkningsleverantören för tunnel- och gruvdrift.

Under 2020 hade DSI Underground intäkter om cirka 516 miljoner euro (exkluderat de fyra joint ventures som ingår i förvärvet) med en pro-forma rörelsemarginal ~200 baspunkter utspädande för Sandvik Mining and Rock Solutions marginal, inklusive PPA. Priset uppgår till cirka 943 miljoner euro på en kontant och skuldfri basis. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer vara något positiv. DSI Underground har cirka 2 000 anställda.

DSI Underground blir en egen division inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions.

Stockholm, 7 juli 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008

Sandvik slutför förvärvet av DSI Underground (PDF)