Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar sydafrikansk leverantör till prospekteringsindustrin

Sandvik har träffat en överenskommelse om förvärv av det sydafrikanska företaget Corstor International (Pty) Ltd.

Corstor är ett ledande företag inom tillverkning och försäljning av system för lagring och hantering av borrkärnor för gruv- och prospekteringsindustrin. Corstor distribuerar även analys- och mätutrustning samt tillbehör till gruv- och prospekteringsindustrin i Afrika.

Försäljningen uppgår till cirka 70 MSEK per år och antalet anställda är 100. Huvudkontoret och den största produktionsenheten finns utanför Johannesburg, Sydafrika. Företaget har också försäljnings- och servicekontor i Ghana och Tanzania.

- Corstor är innovativt inom design och utveckling av system för lagring och hantering av borrkärnor. Kunderbjudandet omfattar avancerade system för lagring av borrkärnor och inkluderar utrustning för att på ett miljömedvetet och säkert sätt analysera kärnorna. Produkterna är ett bra komplement till affärsområdets sortiment för den snabbt växande prospekteringsindustrin, säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

- De ökande prospekteringsaktiviteterna i Afrika innebär goda tillväxtmöjligheter för Sandvik liksom potential att expandera på andra marknader genom Sandviks globala nätverk.

Förvärvet förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter i Sydafrika och förväntas vara slutfört under det första kvartalet 2008.

Sandviken den 22 januari 2008

Sandvik AB; (publ)