Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik expanderar i Australien - förvärvar ledande serviceföretag inom gruvindustrin

Sandvik Mining and Constructions affärssektor Roxon har förvärvat Beltreco Limited, det ledande australiska serviceföretaget inom området materialhantering för gruvindustrin.

Huvudkontoret finns i Perth och den heltäckande serviceorganisationen omfattar all gruvverksamhet i Australien. Omsättningen är 450 MSEK och antalet anställda 400. Förvärvet kommer att ge positivt bidrag till Sandviks resultat fr.o.m. 2001.

Roxons australiska företag Prok kommer tillsammans med det förvärvade Beltreco att tillhandahålla ett komplett sortiment av utrustning, system och komponenter samt service för materialhantering och därmed förstärka sin ledande roll på marknaden.

Australien är en av världens största marknader för gruvbrytning, med modern teknologi och en hög grad av automation. Sandvik Mining and Construction har en bred marknadsnärvaro i området med en omsättning på nära 2 miljarder kronor per år i landet.

- Förvärvet förstärker vårt erbjudande till gruvindustrin i landet och vi är nu den ledande leverantören av service och reservdelar liksom maskiner och materialhanteringssystem, säger Anders Ilstam, chef för Sandvik Mining and Construction. Förvärvet ligger också väl i linje med vår strategi att växa inom områdena verktyg, reservdelar och service för att öka vårt samarbete med kunderna, säger Anders Ilstam.

Sandviken den 8 november 2000

Sandvik AB; (publ)