Bolagsstyrning

Sandvik AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Sandvik-koncernen, med dotterföretag i cirka 70 länder. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare och intäkter i mer än 150 länder. Sandvik AB är ett publikt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och andra relevanta lagar, förordningar och regler. Koden finns tillgänglig på bolagsstyrning.se.

Sandvik_way_se.svg