Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning och andra relevanta lagar, förordningar och regler.

Sandvik_way_se.svg