Rapporter & presentationer

Vd kommenterar rapporten

Björn Rosengren, vd och koncernchef (t.o.m. 31 januari 2020), kommenterar delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 (video på engelska).

Kapitalmarknadsdag

Sandvik kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag 2019 den 22 maj i Tammerfors, Finland. (Sista dag för anmälan var den 23 april.)

Beställ trycksaker

Beställ ett tryckt exemplar av vår koncerntidning eller årsredovisning.

Beställningsformulär

Årsstämma

Sandvik AB höll sin årsstämma den 29 april 2019 i Sandviken, Sverige.

Vd:s anförande (presentation och webcast)