Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar enhet för tillverkning av medicinska instrument

Sandvik Materials Technology har träffat en överenskommelse med det amerikanska företaget Medtronic Inc. om att förvärva en tillverkningsenhet som är specialiserad på medicinska instrument för ryggradskirurgi.

Enheten ligger i Memphis, Tennessee i USA och förvärvet beräknas vara slutfört under det första kvartalet 2008.

Enheten i Memphis, som är en ledande tillverkare av medicinska instrument för ryggradskirurgi, kompletterar Sandviks nuvarande kompetens och produkterbjudande inom det medicinska området. Sandvik kommer att fortsätta leverera medicinska instrument till Medtronic enligt ett långsiktigt leveransavtal.

Omsättningen uppgår till cirka 140 MSEK och antalet anställda är 110.

Genom förvärvet stärks Sandviks position ytterligare inom det strategiskt viktiga och snabbt växande medicinska segmentet.

– Förvärvet ligger i linje med vår långsiktiga ambition att bli en strategisk partner inom det medicinska området och en komplett underleverantör till de globalt ledande medicintekniska företagen. Genom förvärvet av Medtronics enhet i Memphis breddar vi ytterligare både kompetens och kapacitet inom området ryggradskirurgi och kompletterar vårt erbjudande inom det medicinska området, säger Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology.

Sandviken den 21 december 2007

Sandvik AB; (publ)