Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar chilenska Implementos Mineros

Sandvik har träffat en överenskommelse med Implementos Mineros SA (Implemin), Chile, om förvärv av företaget och dess verksamhet.

Implemin är Latinamerikas ledande tillverkare och leverantör av förbrukningsvaror för roterande borrning och s.k. RC-borrning inom mineralprospektering. Implemin omsatte cirka 90 MSEK år 2005 och har cirka 90 anställda. Företagets huvudkontor och produktion finns i Santiago, Chile.

Förvärvet beräknas slutföras inom ett par veckor.

- Förvärvet är i linje med Sandvik-koncernens långsiktiga strategi om fortsatt lönsam tillväxt och att leverera ökat kundvärde. Detta förvärv tillsammans med tidigare förvärv betyder att vi kan leverera helt integrerade lösningar för roterande borrning till kunder över hela världen. Implemin kommer även att stärka vårt erbjudande för mineralprospektering ovan jord genom att addera ytterligare förbrukningsprodukter och verktyg till sortimentet. Förvärvet är också ett led i vår strategi att öka försäljningen inom eftermarknaden.

- Implemin är ett företag med en stark marknadsposition i Latinamerika och vi avser att fortsätta expandera detta erbjudande både inom roterande borrning och mineralprospektering, säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 18 september 2006

Sandvik AB; (publ)