Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar svensk-japanska Hagby-Asahi

Sandvik har träffat en preliminär överenskommelse med Asahi Industrial Diamond Co Ltd, Japan, om förvärv av Hagby-Asahi AB, inklusive dotterbolag i Finland, USA och Kanada.

Hagby-Asahi är en av marknadens ledande tillverkare och leverantör av diamantborrverktyg, utrustning för gruv-, anläggnings- och verkstadsindustri samt kärnborrningsriggar för mineralprospektering.

Förvärvet beräknas slutföras den 1 juli 2006.

Hagby-Asahi AB omsatte cirka 160 MSEK år 2005. Företagets huvudkontor är beläget i Nora, Sverige. Förutom produktion i Nora finns även säljkontor i Finland, USA och Kanada. Företaget har cirka 100 anställda.

Hagby-Asahi AB kommer att ingå i Sandvik Mining and Construction men kommer även att förse affärsområde Sandvik Tooling med produkter och tjänster inom diamantverktyg.

- Förvärvet är i linje med den långsiktiga strategin för Sandviks fortsatta lönsamma tillväxt. Hagby-Asahi har en stark position på marknaden, speciellt i Norden, och genom förvärvet avser vi att fortsätta expansionen globalt inom prospektering. Hagby-Asahis styrka inom kärnborrningsteknik och mineralprospektering kompletterar Sandviks befintliga verksamhet och Hagby-Asahi kan utnyttja Sandviks globala resurser, säger Lars Josefsson, chef för Sandvik Mining and Construction.

Asahi Industrial Diamond Co Ltd kommer fortsättningsvis vara leverantör till Hagby-Asahi för diamantborrverktyg och andra relaterade produkter.

Sandviken den 11 maj 2006

Sandvik AB; (publ)