Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Industrier

Våra produkter och lösningar ökar effektiviteten samt bidrar till en säkrare arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Här är några exempel på hur vi gör våra kunder mer produktiva och hållbara.

Energi

Vi bidrar till effektiv tillverkning av komponenter för förnybara energislag såväl som för olja- och gasindustrin.

Energi

Flyg

Tillsammans med flygplanstillverkare utvecklar vi avancerade verktygslösningar och processer för komponenter till de lastbärande delarna av flygplan och olika typer av motorer.

Flyg

Fordon

Genom världsledande tillverkningslösningar för komponenter och nära samarbeten med fordonstillverkare spelar vi en viktig roll i fordonsindustrins utveckling.

Fordon

Gruvor

Vår utrustning och våra verktyg för gruvindustrin, och våra systemlösningar, gör det möjligt för gruvbolag att bedriva sin verksamhet på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Gruvor

Infrastruktur

Genom nära samarbete med kunder hjälper vi till att öka produktivitet och hållbarhet i olika processer inom infrastrukturindustrin.

Infrastruktur

Verkstad

Vi hjälper tillverkare av komponenter med rätt val av verktyg och bearbetningsmetod så att de kan tillhandahålla bättre produkter på ett kostnadseffektivt sätt.

Verkstad