Investerare

Vd kommenterar rapporten

Stefan Widing, vd och koncernchef, kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2020 (video på engelska).

Årsstämma

Sandvik AB höll sin årsstämma den 28 april 2020 i Sandviken, Sverige.

Se vd:s presentation

Läs en intervju med styrelseordförande Johan Molin


Pressmeddelanden, nyheter och artiklar

Koncernhändelser och större mässor

Kontaktpersoner Investor Relations


Pressmeddelanden

RSS-Flöde
1 jun 2020 , Pressmeddelande

Sandvik har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av divisionen för verktyg för skärande bearbetning av QUIMMCO CENTRO TECNOLÓGICO (QCT).

13 maj 2020 , Pressmeddelande

Sandvik Machining Solutions avyttrar sitt minoritetsägande om 10% i Gesac, ett kinesiskt joint venture som ursprungligen bildades 2005 för att säkra tillgången på wolfram.

28 apr 2020 , Pressmeddelande Regelstyrt

Sandvik AB höll den 28 april 2020 årsstämma i Sandviken.

Se en inspelning av koncernchefens presentation.