Investerare

Vd kommenterar rapporten

Stefan Widing, vd och koncernchef, kommenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2022 (video på engelska).


Nyckeltal Kv 2 2022


25 % Tillväxt intäkter, i fast valuta :

19,0 % Justerad EBITA-marginal :

1,23 Finansiell nettoskuld/EBITDA, koncernen totalt :KalenderKapitalmarknadsdag

Sandvik höll sin kapitalmarknadsdag den 17 maj 2022.

Alt=""

Årsstämma 2022

Sandvik AB:s årsstämma ägde rum den 27 april.

Louise Tjeder.jpg


Kontaktperson

Louise Tjeder
Chef för Investor Relations
E-post

Tel (direkt): +46 70 782 63 74
Tel (växel): +46 8 456 11 00


Pressmeddelanden

RSS-Flöde
sep 29, 2022 3:15 CEST , Pressmeddelande

Sandvik kommer att redovisa engångskostnader hänförliga till utdelningen av Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) och avvecklingen av verksamheten i Ryssland.

sep 26, 2022 4:00 CEST , Pressmeddelande Regelstyrt

Sandvik har utsett Mats Eriksson till affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions (SMR) och ny medlem i Sandviks koncernledning från och med den 1 oktober 2022.

sep 20, 2022 5:25 CEST , Pressmeddelande

Sandvik har idag lånat 500 miljoner euro på företagsobligationsmarknaden under sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note).