Investerare

Vd kommenterar rapporten

Björn Rosengren, vd och koncernchef, kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 (video på engelska).

Kapitalmarknadsdag 2019

Kapitalmarknadsdag 22 maj i Tammerfors, Finland med presentation av nya finansiella- och hållbarhetsmål (video på engelska).


Pressmeddelanden, nyheter och artiklar

Koncernhändelser och större mässor

Kontaktpersoner Investor Relations


Pressmeddelanden

RSS-Flöde
14 jan 2020 , Pressmeddelande

Sandvik har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av Summerill Tube Corporation, en tillverkare av avancerade rör.

10 jan 2020 , Pressmeddelande

Sandvik meddelade den 28 oktober 2019 att ett avtal tecknats om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel). Varel har i samband med planerad avyttring flyttats från Sandvik Mining and Rock Technology till Other Operations tills transaktionen stängs, vilket förväntas ske under första kvartalet 2020.

6 jan 2020 , Pressmeddelande

Sandvik förvärvar Thermaltek Inc., en privatägd tillverkare av högtempererade ugnssystem och metalliska värmeelement, med huvudkontor i North Carolina, USA.