Sandvik slutför förvärvet av mjukvaruleverantören ICAM

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av det kanadensiska bolaget ICAM Technologies Corporation, en leverantör av innovativa lösningar som översätter CAM-data till optimerad kod för CNC-bearbetning.

Under 2020 hade bolaget en försäljning om cirka 30 miljoner kronor med en rörelsemarginal (EBITA) om cirka 25%.

Verksamheten kommer att rapporteras i Coromant, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Stockholm, 23 december 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08