Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Visselblåsning (Speak Up)

Vår uppförandekod beskriver hur man rapporterar eventuell bristande efterlevnad av koden, företagets policyer eller lagar. Rapporteringen kan göras direkt till en Sandvik-chef eller, som ett alternativ, genom rapporteringssystemet Speak Up som hanteras av Navex Ethicspoint.

Rutiner för att rapportera eventuella överträdelser

Systemet för rapportering av överträdelser, Speak Up, finns tillgängligt online eller via lokala telefonnummer angivna på Speak Up-sajten* eller i vår uppförandekod.

Speak Up kan också användas för att ställa frågor om vårt affärsbeteende.

Alla rapporter som mottas utvärderas och besvaras, och utredningar kan komma att genomföras om det anses nödvändigt. Den som i god tro anmäler en uppfattad överträdelse har fullt stöd av Sandviks ledning.

Gå till Speak Up-sajten

*Speak Up-systemet för rapportering av överträdelser hanteras av Navex Ethicspoints skyddade servrar. Rapporteringssystemet är därmed inte en del av Sandviks webbplats eller intranät.