Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 januari 2021, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 158 800 000 12,7%
Alecta Pensionsförsäkring 63 654 000 5,1%
Swedbank Robur Fonder 43 296 940 3,5%
BlackRock 36 519 004 2,9%
Lundbergföretagen AB 31 500 000 2,5%
Vanguard 30 225 274 2,4%
SEB Fonder 27 979 977 2,2%
AMF Pension & Fonder 27 290 961 2,2%
Norges Bank 21 123 730 1,7%
Handelsbanken Fonder 19 119 397 1,5%
10 största ägare totalt 316 589 283 36,7%
Antal aktieägare: 111 850 

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 56,7
  • USA 15
  • Norge 2,2
  • Storbritannien 1,4
  • Övriga 7,9
  • Anonymt ägande 16,8

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2015–2019

Vinst och utdelning 2015-2019.jpg

Information

:
SAND
:
SEK
Market place:
XSTO
:
230,6
:
230,6
:
04 mar 2021
:
25 feb 2021
:
21 sep 2001
:
234,9
:
112,5
:
1 254 385 923