Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 maj 2020, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 157 400 000 12,5%
Alecta Pensionsförsäkring 65 329 000 5,2%
Swedbank Robur Fonder 46 689 731 3,7%
BlackRock 34 655 099 2,8%
Vanguard 33 350 850 2,7%
AMF Försäkring & Fonder 33 190 172 2,6%
Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,4%
SEB Fonder 28 846 301 2,3%
Norges Bank 22 526 106 1,8%
Handelsbanken Fonder 18 561 075 1,5%
10 största ägare totalt 470 548 334 37,5%
Antal aktieägare: 110 012

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 59,5
  • USA 12,9
  • Storbritannien 2,6
  • Norge 2,5
  • Övriga 2,3
  • Anonymt ägande 15,2

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2014-2018

Dividend 2018 SV.PNG

Information

:
SAND
:
SEK
Market place:
XSTO
:
179,3
:
179,3
:
10 jul 2020
:
21 jan 2020
:
21 sep 2001
:
194,3
:
112,5
:
1 254 385 923