Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 30 april 2021, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 159 700 000 12,7%
Alecta Pensionsförsäkring 58 476 182 4,7%
Swedbank Robur Fonder 41 845 394 3,3%
BlackRock 36 564 674 2,9%
Vanguard 33 008 586 2,6%
Lundbergföretagen AB 31 500 000 2,5%
SEB Fonder 26 579 821 2,1%
AMF Pension & Fonder 22 178 229 1,8%
Fidelity International (FIL) 19 339 906 1,5%
Handelsbanken Fonder 17 777 086 1,4%
10 största ägare totalt 446 969 851 35,5%
Antal aktieägare: 120 117 

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 55,8
  • USA 16,3
  • Norge 1,7
  • Storbritannien 1,3
  • Övriga 8,5
  • Anonymt ägande 16,4

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2016–2019

Dividend_2021_05_se_01.jpg

Information

:
SAND
:
SEK
Market place:
XSTO
:
233,1
:
233,1
:
14 maj 2021
:
06 apr 2021
:
21 sep 2001
:
244,3
:
139,0
:
1 254 385 923