Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och ett antal andra handelsplatser såsom Cboe BXE och Turquoise.

Aktiegraf

Ägarstruktur

Ägarstruktur, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av aktiekapital
Industrivärden 168 700 000 13,4
Alecta Pensionsförsäkring 55 976 182 4,5
BlackRock 43 674 756 3,5
Swedbank Robur Fonder 34 900 197 2,8
Vanguard 35 086 291 2,8
Lundbergföretagen AB 34 000 000 2,7
SEB Fonder 24 036 879 1,9
Fidelity International (FIL) 20 604 500 1,6
Norges Bank 18 972 273 1,5
Handelsbanken Fonder 17 312 087 1,4
10 största ägare totalt 458 321 013 36,5
Ägarfördelning efter innehav
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 26 394 368 2,1 2,1 108 409 82,2
1,001–5,000 41 847 721 3,3 3,3 18 387 13,9
5,001–20,000 36 044 169 2,9 2,9 3 862 2,9
20,001–50,000 19 949 494 1,6 1,6 637 0,5
50,001–100,000 14 600 994 1,2 1,2 204 0,2
100,001–1,000,000 79 526 778 6,3 6,3 235 0,2
1,000,001–5,000,000 140 187 269 11,2 11,2 69 0,1
5,000,001–10,000,000 131 019 609 10,4 10,4 19 0,0
10,000,001–50,000,000 352 482 219 28,1 28,1 17 0,0
50,000,001–100,000,000 55 976 182 4,5 4,5 1 0,0
100,000,001– 168 700 000 13,4 13,4 1 0,0
Anonymous 187 657 120 15,0 15,0 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 131 841 100.0

Fördelning aktiekapital per land

  • Sverige 56,2
  • USA 17,3
  • Finland 2,2
  • Norge 2
  • Storbritannien 1,4
  • Övriga 5,9
  • Anonymt ägande 15

Källa: Modular Finance

Utdelningsinformation


Utdelning, SEK
2016 2017 2018 2019* 2020
Ordinarie utdelning per aktie 2.75 3.50 4.25 0.00 4.50
Extra utdelning per aktie 2.00
Total 2.75 3.50 4.25 0.00 6.50

*Utdelning ej utbetald

Vinst och utdelning per aktie

Koncernen totalt, inklusive avvecklad verksamhet.

Dividend_2021_05_se_01.jpg

Information

Namn:
Sandvik
Ticker-kod:
SAND
ISIN kod:
SE0000667891
Valuta:
SEK
Handelsplats:
XSTO
Listning:
Large cap
Senaste kurs:
237.0
Stängningskurs:
237.0
Senaste förändring:
25 Jan 2022
Högsta kurs:
05 Jan 2022
Lägsta kurs :
21 Sep 2001
Årshögsta:
263.2
Årslägsta:
194.9
Antal aktier:
1,254,385,923