Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 oktober 2019, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 154 200 000 12,3%
Alecta Pensionsförsäkring 86 229 000 6,9%
Swedbank Robur Fonder 49 679 406 4,0%
BlackRock 35 077 401 2,8%
AMF Försäkring & Fonder 34 111 573 2,7%
Vanguard 31 265 029 2,5%
Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,4%
SEB Fonder 28 172 992 2,2%
Norges Bank 22 604 988 1,8%
Nordea Fonder 16 754 831 1,3%
10 largest owners total 485 095 220 38,9%
Number of shareholders: 100 689

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 62,4
  • USA 12,7
  • Norge 2,3
  • Storbritannien 1,5
  • Övriga 2,4
  • Anonymt ägande 14,9

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2014-2018

Dividend 2018 SV.PNG

Information

Symbol:
SAND
Currency:
SEK
Market place:
XSTO
Latest price:
170,1
Closing price:
170,1
Latest change:
21 nov 2019
All time high:
25 apr 2019
All time low:
21 sep 2001
Year high:
182,5
Year low:
122,6
Number of shares:
1 254 385 923