Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 augusti 2019, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 154 200 000 12,3%
Alecta Pensionsförsäkring 86 229 000 6,9%
Swedbank Robur Fonder 40 441 992 3,2%
AMF Försäkring & Fonder 35 360 695 2,8%
Vanguard 30 669 121 2,4%
BlackRock 30 059 734 2,4%
Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,4%
SEB Fonder 27 506 958 2,2%
Handelsbankens Pensionsstiftelse 26 218 658 2,1%
Norges Bank 21 552 087 1,7%
10 largest owners total 481 142 866 38,4%
Number of shareholders: 104 993

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 63,1
  • USA 11,6
  • Norge 2,2
  • Storbritannien 1,4
  • Övriga 2,3
  • Anonymt ägande 15,3

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2014-2018

Dividend 2018 SV.PNG

Information

Symbol:
SAND
Currency:
SEK
Market place:
XSTO
Latest price:
161,0
Closing price:
161,0
Latest change:
16 sep 2019
All time high:
25 apr 2019
All time low:
21 sep 2001
Year high:
182,5
Year low:
122,6
Number of shares:
1 254 385 923