Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 30 april 2019, de tio största ägargrupperna.
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 154 200 000 12,3%
Alecta Pensionsförsäkring 87 329 000 7,0%
Swedbank Robur Fonder 44 357 542 3,5%
Handelsbanken Pensionsstiftelse 32 718 658 2,6%
AMF Försäkring & Fonder 30 871 690 2,5%
Lundbergföretagen AB 30 178 549 2,4%
Vanguard 30 000 000 2,4%
BlackRock 29 396 996 2,3%
SEB fonder 26 022 137 2,1%
Nordea Fonder 19 897 878 1,6%
10 största ägare, total 484 972 450 38,7%
Antal utestående aktier 102 697

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 64,8
  • USA 11,4
  • Strobritannien 1,6
  • Norge 1,3
  • Övriga 1,9
  • Anonymt ägande 15,4

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2014-2018

Dividend 2013-2018_SE.png

*föreslagen utdelning

Information

Symbol:
SAND
Currency:
SEK
Market place:
XSTO
Latest price:
158,6
Closing price:
158,6
Latest change:
20 maj 2019
All time high:
25 apr 2019
All time low:
21 sep 2001
Year high:
182,5
Year low:
122,6
Number of shares:
1 254 385 923