Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 augusti 2020, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 157 400 000 12,5%
Alecta Pensionsförsäkring 63 654 000 5,1%
Swedbank Robur Fonder 44 569 678 3,6%
BlackRock 34 580 747 2,8%
Vanguard 32 662 634 2,6%
Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,4%
SEB Fonder 29 116 954 2,3%
AMF Försäkring & Fonder 27 184 247 2,2%
Norges Bank 23 608 954 1,9%
Handelsbanken Fonder 19 426 804 1,5%
10 största ägare totalt 464 204 018 36,9%
Antal aktieägare: 109 554

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 58,4
  • USA 13,4
  • Norge 2,6
  • Storbritannien 2,6
  • Övriga 2,4
  • Anonymt ägande 15,5

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2014-2018

Dividend 2018 SV.PNG

Information

:
SAND
:
SEK
Market place:
XSTO
:
173.8
:
173.8
:
24 Sep 2020
:
21 Jan 2020
:
21 Sep 2001
:
194.3
:
112.5
:
1,254,385,923