Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och ett antal andra handelsplatser såsom Cboe BXE och Turquoise.

Aktiegraf

Ägarstruktur

Ägarstruktur, de tio största ägargrupperna per den 30 april 2022
Aktieägare Antal aktier % av aktiekapital
Industrivärden 168 700 000 13,4
Alecta Pensionsförsäkring 56 976 182 4,5
Swedbank Robur Fonder 45 809 786 3,7
BlackRock 42 654 640 3,4
Lundbergföretagen AB 34 000 000 2,7
Vanguard 33 491 248 2,7
SEB Fonder 24 974 487 2,0
Fidelity International (FIL) 18 125 936 1,4
Handelsbanken Fonder 17 987 450 1,4
Nordea Fonder 17 266 160 1,4
10 största ägare totalt 459 985 889 36,6
Ägarfördelning efter innehav
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 27 062 385 2,2 2,2 113 005 82,7
1,001–5,000 42 183 529 3,4 3,4 18 579 13,6
5,001–20,000 36 278 506 2,9 2,9 3 911 2,9
20,001–50,000 19 904 285 1,6 1,6 641 0,5
50,001–100,000 14 932 885 1,2 1,2 205 0,1
100,001–1,000,000 77 997 531 6,2 6,2 237 0,2
1,000,001–5,000,000 143 496 662 11,4 11,4 70 0,1
5,000,001–10,000,000 148 227 088 11,8 11,8 20 0,0
10,000,001–50,000,000 334 852 745 26,7 26,7 16 0,0
50,000,001–100,000,000 56 976 182 4,5 4,5 1 0,0
100,000,001– 168 700 000 13,4 13,4 1 0,0
Anonymous 183 774 125 14,7 14,7 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 136 686 100.0

Fördelning aktiekapital per land

  • Sverige 57,6
  • USA 17,5
  • Finland 1,9
  • Storbritannien 1,5
  • Tyskland 1,2
  • Övriga 5,6
  • Anonymt ägande 14,7

Källa: Modular Finance

Utdelningsinformation


Utdelning, SEK
2016 2017 2018 2019* 2020 2021
Ordinarie utdelning per aktie 2.75 3.50 4.25 0.00 4.50 4.75
Extra utdelning per aktie 2.00
Total 2.75 3.50 4.25 0.00 6.50 4.75

*Utdelning ej utbetald

Utbetalningsdatum för utdelning för 2021: 4 maj 2022

Vinst och utdelning per aktie

Koncernen totalt, inklusive avvecklad verksamhet.

dividend_se.jpg

Information

Namn:
Sandvik
Ticker-kod:
SAND
ISIN kod:
SE0000667891
Valuta:
SEK
Handelsplats:
XSTO
Listning:
Large cap
Senaste kurs:
167,5
Stängningskurs:
167,5
Senaste förändring:
23 jun 2022
Högsta kurs:
05 jan 2022
Lägsta kurs :
10 feb 2003
Årshögsta:
263,2
Årslägsta:
166,8
Antal aktier:
1 254 385 923