Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 januari 2020, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 156 400 000 12,5%
Alecta Pensionsförsäkring 77 529 000 6,2%
Swedbank Robur Fonder 52 690 518 4,2%
BlackRock 34 882 412 2,8%
AMF Försäkring & Fonder 32 590 829 2,6%
Vanguard 31 825 441 2,5%
Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,4%
SEB Fonder 28 145 695 2,2%
Norges Bank 22 450 830 1,8%
Nordea Fonder 16 785 321 1,3%
10 largest owners total 489 524 543 38,5%
Number of shareholders: 102 630

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 60,9
  • USA 13,1
  • Norge 2,3
  • Storbritannien 2,7
  • Övriga 2,2
  • Anonymt ägande 13,7

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2014-2018

Dividend 2018 SV.PNG

Information

:
SAND
:
SEK
Market place:
XSTO
:
134,7
:
134,7
:
03 apr 2020
:
21 jan 2020
:
21 sep 2001
:
194,3
:
112,5
:
1 254 385 923