Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 oktober 2020, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 157 400 000 12,5%
Alecta Pensionsförsäkring 63 654 000 5,1%
Swedbank Robur Fonder 45 373 213 3,6%
BlackRock 35 924 325 2,9%
Vanguard 31 570 348 2,5%
Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,4%
SEB Fonder 29 062 498 2,3%
AMF Försäkring & Fonder 28 333 001 2,3%
Norges Bank 22 112 399 1,8%
Handelsbanken Fonder 19 509 399 1,6%
10 största ägare totalt 462 939 183 37,0%
Antal aktieägare: 108 232

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 58,4
  • USA 14,6
  • Norge 2,4
  • Storbritannien 1,8
  • Övriga 2,5
  • Anonymt ägande 15,1

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2015–2019

Vinst och utdelning 2015-2019.jpg

Information

:
SAND
:
SEK
Market place:
XSTO
:
192,4
:
192,4
:
30 nov 2020
:
26 nov 2020
:
21 sep 2001
:
197,8
:
112,5
:
1 254 385 923