Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och ett antal andra handelsplatser såsom Cboe BXE och Turquoise.

Aktiegraf

Ägarstruktur

Ägarstruktur, de tio största ägargrupperna per den 31 augusti 2022
Aktieägare Antal aktier % av aktiekapital
Industrivärden 171 200 000 13,6
Alecta Pensionsförsäkring 59 526 182 4,7
Swedbank Robur Fonder 45 986 138 3,7
BlackRock 35 401 158 2,8
Lundbergföretagen AB 34 500 000 2,8
Vanguard 34 264 867 2,7
SEB Fonder 24 924 235 2,0
Handelsbanken Fonder 17 727 576 1,4
Fidelity International (FIL) 17 472 743 1,4
Nordea Fonder 17 297 439 1,4
10 största ägare totalt 458 300 338 36,5
Ägarfördelning efter innehav
Storleksklass
Antal aktier Innehav, % Röster, % Antal ägare Andel av ägare, %
1–1,000 28 248 228 2,3 2,3 120 177 83,1
1,001–5,000 43 623 643 3,5 3,5 19 245 13,3
5,001–20,000 37 411 009 3,0 3,0 4 025 2,8
20,001–50,000 20 853 526 1,7 1,7 651 0,5
50,001–100,000 14 474 001 1,2 1,2 200 0,1
100,001–1,000,000 84 241 380 6,7 6,7 251 0,2
1,000,001–5,000,000 133 205 990 10,6 10,6 63 0,0
5,000,001–10,000,000 150 180 999 12,0 12,0 21 0,0
10,000,001–50,000,000 344 847 063 27,5 27,5 17 0,0
50,000,001–100,000,000 59 526 182 4,7 4,7 1 0,0
100,000,001– 171 200 000 13,6 13,6 1 0,0
Anonymous 151 768 004 13,3 13,3 N/A N/A
Total 1 254 385 923 100,0 100,0 141 245 100.0

Fördelning aktiekapital per land

  • Sverige 58,9
  • USA 14,7
  • Storbritannien 3,2
  • Norge 2
  • Finland 1,8
  • Övriga 6,1
  • Anonymt ägande 13,3

Källa: Modular Finance

Utdelningsinformation


Utdelning, SEK
2016 2017 2018 2019* 2020 2021
Ordinarie utdelning per aktie 2.75 3.50 4.25 0.00 4.50 4.75
Extra utdelning per aktie 2.00
Total 2.75 3.50 4.25 0.00 6.50 4.75

*Utdelning ej utbetald

Utbetalningsdatum för utdelning för 2021: 4 maj 2022

Vinst och utdelning per aktie

Koncernen totalt, inklusive avvecklad verksamhet.

dividend_se.jpg

Information

Namn:
Sandvik
Ticker-kod:
SAND
ISIN kod:
SE0000667891
Valuta:
SEK
Handelsplats:
XSTO
Listning:
Large cap
Senaste kurs:
149,9
Stängningskurs:
149,9
Senaste förändring:
23 sep 2022
Högsta kurs:
05 jan 2022
Lägsta kurs :
21 sep 2001
Årshögsta:
256,6
Årslägsta:
148,8
Antal aktier:
1 254 385 923
Börsvärde, MSEK:
187 969,7