Sandvik-aktien

Det ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Sandvik är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Aktiegraf

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 30 juni 2019, de tio största ägargrupperna
Aktieägare Antal aktier % av kapital
Industrivärden 154 200 000 12,3%
Alecta Pensionsförsäkring 84 329 000 6,7%
Swedbank Robur Fonder 43 915 786 3,5%
AMF Försäkring & Fonder 33 233 912 2,6%
Handelsbanken Pensionsstiftelse 32 718 658 2,6%
Vanguard 30 195 217 2,4%
BlackRock 30 095 362 2,4%
Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,4%
SEB Fonder 29 082 347 2,3%
Nordea Fonder 16 781 888 1,3%
10 largest owners total 480 299 282 38,3%
Number of shareholders: 103 524

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

  • Sverige 64,2
  • USA 11,4
  • Norge 1,7
  • Storbritannien 1,3
  • Övriga 2,2
  • Anonymt ägande 15,1

Utdelningsinformation

Sandviks mål är att utdelningen ska uppgå till 50 % av rapporterad vinst per aktie.

Vinst och utdelning per aktie SEK, 2014-2018

Dividend 2018 SV.PNG

Information

Symbol:
SAND
Currency:
SEK
Market place:
XSTO
Latest price:
149,5
Closing price:
149,5
Latest change:
18 jul 2019
All time high:
25 apr 2019
All time low:
21 sep 2001
Year high:
182,5
Year low:
122,6
Number of shares:
1 254 385 923