Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Smith blir helägt bolag

Sandvik har genom affärsområde Sandvik Mining and Construction träffat en överenskommelse med det amerikanska företaget Smith International Inc., Houston, Texas, om att förvärva Smith Internationals 50-procentiga andel av Sandvik Smith AB.

Sandvik och Smith International har sedan 2001 haft det samägda företaget Sandvik Smith (Sandvik 50 %, Smith 50 %). Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning, marknadsföring samt teknisk service av rullborrkronor för gruv- och anläggningsindustrin. Bolagets säte och huvudkontor är i Köping. Försäljningsorganisationen är global och tillverkningsenheterna finns i Sverige och Indien. Antalet anställda uppgår till 350.

Sandvik Smith konsolideras i sin helhet inom Sandvik Mining and Construction sedan 2001.

- Sandvik Smith erbjuder kunderna marknadens mest omfattande och avancerade produktutbud för att öka deras produktivitet. Genom att Sandvik Smith blir ett helägt bolag ökar vi samarbetet inom affärsområdet avseende produktutveckling och försäljning. Förvärvet är ett led i Sandvik Mining and Constructions strategi att förstärka erbjudande till kundsegmentet ovanjordsgruvor. Samarbetet med Smith International har varit en viktig del i uppbyggnaden av Sandvik Smiths ledande position. För att säkerställa Sandvik Smiths fortsatta utveckling som den ledande aktören avseende teknologi och marknadspositionering kommer parterna även fortsättningsvis bedriva ett nära utvecklingssamarbete. Smith International kommer även att leverera vissa produkter och teknisk support till Sandvik, säger Lars Josefsson, chef för Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 2 september 2005

Sandvik AB; (publ)