Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Börsnotering av Alleima

Årsstämman 2022 i Sandvik AB beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) till Sandviks aktieägare.

Om separationen av Sandvik Materials Technology

Separationen från Sandvik förväntas ge Alleima ett tydligare mandat att genomföra sin strategi för att driva tillväxt, materialinnovation, operativ och kommersiell effektivitet och hållbarhet. Alleima som fristående, börsnoterat bolag kommer att ytterligare kunna stärka sin position som världsledande tillverkare av avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och värmningssystem till de mest krävande industrierna.

För den framtida Sandvik-koncernen kommer förändringen möjliggöra ett starkare fokus på lönsam tillväxt inom de kvarvarande områdena, det vill säga lösningar för gruv- och bergbrytning, krossning och sortering, metallbearbetning och digital tillverkning.

Det skärpta fokuset på Alleima respektive Sandvik-koncernen har potential att förbättra det långsiktiga värdet för aktieägare i båda företagen.