Sandvik förvärvar TechnoPartner Samtronic GmbH

Sandvik Venture har förvärvat det tyska företaget TechnoPartner Samtronic GmbH (TPS), en tillverkare av matnings/spridningsmaskiner och dubbelbandspressar.

Företagets kärnkompetens är dubbelbandspressar med förstärkta teflonband. TPS affär består av nya anläggningar, nya matnings/spridningsmaskiner samt service och reservdelar. Förvärvet stärker ytterligare Sandviks position inom segmentet avancerade kompositmaterial, vilket i sin tur stärker Sandviks totala kunderbjudande och tillväxtmöjligheter.

TPS hade 2012 en försäljning på cirka 13 miljoner EUR och 35 anställda. Huvudkontor och produktion ligger i Göppingen, Tyskland.

- Förvärvet ligger i linje med vår långsiktiga strategi för lönsam tillväxt. Genom förvärvet har Sandvik för avsikt att ytterligare utveckla och förstärka den globala affären inom komposit-segmentet säger Tomas Nordahl, chef för Sandvik Venture.

Förvärvet förväntas vara slutfört under det fjärde kvartalet 2013.

Stockholm den 24 September 2013

Sandvik AB