Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar TechnoPartner Samtronic GmbH

Sandvik Venture har förvärvat det tyska företaget TechnoPartner Samtronic GmbH (TPS), en tillverkare av matnings/spridningsmaskiner och dubbelbandspressar.

Företagets kärnkompetens är dubbelbandspressar med förstärkta teflonband. TPS affär består av nya anläggningar, nya matnings/spridningsmaskiner samt service och reservdelar. Förvärvet stärker ytterligare Sandviks position inom segmentet avancerade kompositmaterial, vilket i sin tur stärker Sandviks totala kunderbjudande och tillväxtmöjligheter.

TPS hade 2012 en försäljning på cirka 13 miljoner EUR och 35 anställda. Huvudkontor och produktion ligger i Göppingen, Tyskland.

- Förvärvet ligger i linje med vår långsiktiga strategi för lönsam tillväxt. Genom förvärvet har Sandvik för avsikt att ytterligare utveckla och förstärka den globala affären inom komposit-segmentet säger Tomas Nordahl, chef för Sandvik Venture.

Förvärvet förväntas vara slutfört under det fjärde kvartalet 2013.

Stockholm den 24 September 2013

Sandvik AB