Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar resterande aktier i Sandvik Choksi Ltd. i Indien

Sandvik har förvärvat resterande 49 % av aktierna i Sandvik Choksi Ltd. från det indiska företaget Choksi Tube Company Ltd.

Sandvik har ägt 51 % av aktierna sedan företaget grundades 1996 och stärker genom förvärvet sin ställning ytterligare i Indien och på de övriga asiatiska marknaderna för extruderade sömlösa rostfria rör. Sandvik Choksi Ltd. har sin verksamhet i Mehsana, Gujarat. Omsättningen var 30 MSEK under år 2000 och antalet anställda ca 200. I samband med förvärvet byter företaget namn till Sandvik Steel Asia Pvt. Ltd.

Förvärvet är en del av Sandviks tillväxtstrategi inom expanderande produkt- och marknadsområden. Sandvik Steel Asia Pvt. Ltd. arbetar huvudsakligen på den växande indiska marknaden men export-försäljningen ökar.

- Anläggningen motsvarar produktionstekniskt, produktivitets- och kvalitetsmässigt högsta internationella standard. Som ett resultat av att företaget nu blir ett helägt dotterbolag kan anläggningen integreras i Sandvik Steels globala produktionsnätverk, säger Lars Pettersson, VD för Sandvik Steel.

Sandviken den 9 mars 2001

Sandvik AB; (publ)