Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar aktier i WALTER AG

Sandvik har träffat en överenskommelse med huvudägarna i tyska WALTER AG om förvärv av aktier som ger ett bestämmande inflytande i bolaget.

Förvärvet förutsätter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

WALTERs verksamhet omfattar verktyg för skärande bearbetning, system för verktygsadministration och numeriskt styrda slipmaskiner. Försäljningen år 2000 uppgick till cirka 300 MEUR och rörelseresultatet var 40 MEUR. Huvudkontoret är baserat i Tübingen, Tyskland och antalet anställda uppgår till 2 000. Cirka 75 procent av försäljningen sker på marknader utanför Tyskland.

WALTER AG är noterat på Frankfurt-börsen och ingår i det tyska indexet SDAX.

Sandviken den 7 september 2001

Sandvik AB; (publ)