Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar Metso Powdermet AB

Sandvik har träffat en överenskommelse med den finländska koncernen Metso Oy om förvärv av Metso Powdermet AB.

Förvärvet beräknas vara slutfört före utgången av 2006.

Metso Powdermet AB är världsledande på pulvermetallurgiska komponenter tillverkade genom så kallad hetisostatisk pressning (HIP-teknologi) till nära färdig form. Företaget utvecklar och levererar skräddarsydda komponenter i höglegerade stål samt nickel- och koboltlegeringar. Kunderna återfinns idag framförallt inom offshore- och energisektorn. Metso Powdermet omsatte cirka 90 MSEK under det senaste räkenskapsåret, med en rörelsemarginal på 18 %, och har 13 anställda. Verksamheten finns i Surahammar i Sverige.

Sandvik Materials Technologys tidigare verksamhet inom området pulvermetallurgi omfattar tillverkning av pulverbaserade ämnen i egen anläggning i Surahammar samt tillverkning av höglegerat, finkornigt pulver i Wales, Storbritannien.

Genom förvärvet av Metso Powdermet AB kommer Sandvik Materials Technology att stärka sin position inom de strategiskt viktiga segmenten olja och gas, energi samt medicinteknik.

– Sandvik Materials Technology har idag en spetskompetens inom materialteknologi och pulvertillverkning. Förvärvet ger tillgång till den kompletterande kompetens som krävs för att ta en betydande position när det gäller applikationsutveckling och komponenttillverkning av pulverbaserade produkter pressade till nära färdig form, säger Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology.

Sandviken den 23 november 2006

Sandvik AB; (publ)