Kapitalmarknadsdag

2019
Webcasts
Se inspelningar från presentationer av dagen
Presentationer
Sandvik Group (PDF-dokument, 5.6 MB)
Sandvik Machining Solutions (PDF-dokument, 1.5 MB)
Sandvik Mining and Rock Technology (PDF-dokument, 4.3 MB)
Sandvik Materials Technology.pdf (PDF-dokument, 2 MB)

Intervju med Björn Rosengren, vd och koncernchef vid kapitalmarknadsdagen 2019 (på engelska)