Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför förvärvet av Fanar, en polsk tillverkare av runda verktyg

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av det polska bolaget Fabryka Narzędzi FANAR S.A. (Fanar), en tillverkare av runda verktyg.

Under 2020 hade Fanar intäkter om cirka 175 miljoner kronor. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer att vara begränsad.

Verksamheten kommer att rapporteras i Seco, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Stockholm, 2 november 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08

Sandvik slutför förvärvet av Fanar, en polsk tillverkare av runda verktyg (PDF)