Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Hållbarhet

Vårt syfte är att förändra och utveckla världen genom ingenjörskap. Vi har en unik möjlighet att bidra till ett cirkulärt, förnybart nettonoll-samhälle.

Vår hållbara framtid

Vi vill vara en positiv kraft i utformningen av framtidens industrier och använda våra kunskaper för att lösa vår tids stora utmaningar. Leda vägen med innovation och teknik för den värld vi behöver.

I var och en av våra verksamheter och värdekedjor har vi möjlighet att möjliggöra de framsteg som behövs genom att utveckla hållbara lösningar, samarbeta med våra kunder och leverantörer och bygga in ansvar och transparens på alla nivåer.

A woman sitting at a desk in a control room looking into two monitors showing different views of a mine

Våra fokusområden

Hållbara lösningar

Vi ska leda utvecklingen av hållbara lösningar – för våra kunder och samhället.

Nettonollutsläpp

Vårt mål är att ha noll nettosutsläpp i vår värdekedja.

Cirkularitet

Vi främjar cirkularitet och resurseffektivitet, ska göra bättre med mindre och arbeta för cirkulära värdekedjor

Ekosystem

Vi samarbetar med partners för att återskapa ekosystem med biologisk mångfald i vår värdekedja och bidra till vattenförvaltning.

Ansvarsfullt företagande

Vi säkerställer att höga standarder för uppförandekod och ansvarstagande är inbyggda i hela vår värdekedja, vilket möjliggörs av transparens och due diligence.

Människor och samhällen

Vi kommer att arbeta för att skydda och främja människor, möjliggöra mångfald, rättvisa och inkludering i vår verksamhet, mänskliga rättigheter i vår värdekedja och motståndskraftiga samhällen där vi arbetar.

Framtidens industrier

Vi har en tydlig vision av en hållbar och effektiv framtid för var och en av våra branscher:

  • Gruvdrift
  • Bergbeatning
  • Tillverkningsindustrin
A woman looking in at a computer screen showing a digital version of a turning operations

Rapporter och nyckeltal

Rapporter och nyckeltal

 

 

Dubbel väsentlighetsanalys

Dubbel väsentlighetsanalys

Globala åtaganden och index

Vi är inkluderade i flera hållbarhetsindex och stödjer ett antal internationella principer och åtaganden. Några exempel är FN:s globala mål, CDP och Ecovadis.

Se globala åtaganden och index

Uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver de principer alla våra medarbetare ska sträva efter att följa, och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut.

Mål och framsteg

Våra hållbarhetsmål har ett holistiskt angreppssätt genom att omfatta kunder, leverantörer och den egna verksamheten.

Styrning och regelefterlevnad

Koncernens hållbarhetsstyrning är baserad på vår affärsstrategi, affärsmodell och internationella ramverk.

Leverantörshantering

Vi har åtagit oss att tillämpa hållbara inköpsmetoder som minimerar vår negativa sociala och miljömässiga påverkan.

Kontakt

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.