Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avser att förvärva det australiensiska företaget SDS Corporation

Sandvik erbjuder 106 MAUD, motsvarande 594 MSEK, för ett förvärv av det australiensiska företaget SDS Corporation Ltd som är världsledande inom design och tillverkning av borrutrustning för mineral-prospektering.

Förvärvet förutsätter bl.a. ett godkännande från aktieägare representerande minst 90 % av aktierna.

Erbjudandet görs genom Sandviks helägda australiensiska dotterbolag Sandvik Mining and Construction Australia Pty Ltd och motsvarar 1,14 AUD (6,38 SEK med en kurs på 5,60 SEK per 1 AUD) per aktie i SDS, vilket innebär en premie på cirka 32 % per aktie jämfört med vägd snittkurs de senaste tre månaderna.

Styrelsen i SDS har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet. SDS hade en omsättning på 650 miljoner kronor under räkenskapsåret 2005 och rapporterar en försäljning på 400 miljoner kronor under första hälften av räkenskapsåret 2006. Antalet anställda är cirka 500.

- Förvärvet är i linje med Sandvik-koncernens långsiktiga strategi om fortsatt lönsam tillväxt. SDS är ett stabilt företag med en stark marknadsposition och genom förvärvet avser vi att fortsätta expansionen såväl i Australien som globalt. SDS:s styrka inom prospektering kompletterar Sandviks nuvarande verksamhet, samtidigt som affärsmöjligheterna för dem ökar genom att få tillgång till Sandviks globala resurser, säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 7 april 2006

Sandvik AB; (publ)