Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar Thermaltek

Sandvik förvärvar Thermaltek Inc., en privatägd tillverkare av högtempererade ugnssystem och metalliska värmeelement, med huvudkontor i North Carolina, USA.

Med det här förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande position inom industriell värmeteknologi, vilket är ett strategiskt viktigt tillväxtområde för divisionen Kanthal inom Sandvik Materials Technology, säger Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology.

Förvärvet är ett viktigt steg i expansionen av vårt globala erbjudande inom hållbar industriell värmeteknologi. Jag är glad att välkomna alla anställda inom Thermaltek till Kanthalfamiljen, säger Nicklas Nilsson, chef för Kanthal.

Under 12-månadersperioden som slutade i september 2019 hade Thermaltek intäkter om 13 miljoner USD och 30 anställda samt ett starkt försäljningsnätverk i Nordamerika. Thermaltek kommer fortsatt att gå till marknaden under eget varumärke.

Transaktionen har slutförts och Thermaltek kommer att rapporteras som en del av divisionen Kanthal inom Sandvik Materials Technology. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Affären har en neutral effekt på Sandviks vinst per aktie från start.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

Stockholm, 6 januari 2020

Sandvik AB