Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Hållbarhetspris

I Sigrid Göranssons namn har Sandvik lanserat ett årligt hållbarhetspris för att uppmärksamma de bästa innovationerna inom företaget. Priset är internt och hyllar vårt arv gällande hållbarhet och samhällsengagemang.

Priset kommer att delas ut till en lösning som har haft mätbar och bestående inverkan gällande miljömässig, ekonomisk eller social hållbarhet inom Sandvik eller lokalsamhället.

“Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson” delades ut för första gången på årsstämman 2020.

Pristagare

2023: ”Charging while Drilling”-teknologi för batterielektrisk borrningsutrustning

En ny patenterad teknologi för underjordsmiljö vilken använder borrcykeln för att samtidigt ladda batteriet. Teknologin bidrar till skiftet mot mer hållbar gruvindustri eftersom batterielektrisk utrustning förbättrar miljön och arbetsförhållanden genom att reducera utsläpp, värme och buller.

Pristagare: Jarno Kuittinen, Jukka Osara and Juha Piipponen

Läs nyheten om 2023 års hållbarhetspris

2022: Process för återvinning av borrkronor

En process för att extrahera hårdmetallstiften ur borrkronans stålkropp genom induktiv uppvärmning. Innovationen omvandlar avfall till nya produkter och minskar transporter och CO2-utsläpp. Den bidrar också till en minskning av affärsrisken för externa beroenden i leverantörskedjan.
Pristagare: Dean Kangleas, Annegret Bicherl, Gary Tully, Petter Nilsen och Thomas Zimmerl

Läs nyheten om 2022 års hållbarhetspris

2021: Cirkularitetsprogram för krosskammare

Ett cirkularitetsprogram baserat på en innovativ process för att producera kvalitetskomponenter av mangan till konkrossar i vilken mer än 90 procent återvunnet stål används som råmaterial.

Pristagare: Jörgen Petersson och Anders Åkesson

Läs nyheten om 2021 års hållbarhetspris

2020: Servicelösning som hjälper till att konvertera från fossila gasugnar till elektriska ugnar

En servicelösning som hjälper kunderna att reducera sina koldioxidutsläpp genom att konvertera från fossila gasugnar till elektriska ugnar. Lösningen består av en skräddarsydd utvärderingstjänst på plats som kallas Go Green, vilken innefattar beräkningsmodeller, rapporter och rekommendationer.

Pristagare: Daniel Burton, Marcus Andersson och Ole Stadum

Läs nyheten om 2020 års hållbarhetspris

Om Sigrid Göransson

Sigrid Göransson föddes den 23 februari 1872 i Sandviken. Hon var barnbarn till Göran Fredrik Göransson, grundaren av Sandvik, och dotter till Anders Henrik Göransson, vd för Sandvik. Sigrid fick företaget att fokusera på socialt ansvar och förbättrade förhållanden för arbetare under en tid då detta ovanligt.

 

Läs en arikel om Sigrid Göransson (på engelska)