Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Cirkularitetsmål

Vi ska driva skiftet mot mer cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet, sträva efter slutna kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder. Vårt mål är att öka vår avfallscirkularitet till 90 procent år 2030.

Framsteg under förra året

Vi fortsatte jobba kontinuerligt samt driva projekt på våra produktionsanläggningar för att minska, återanvända och återvinna avfall i fabrikerna.

Sandvik Mining and Rock Solutions vidareutvecklade sin digitala assistentplattform SAM™ där alla deras anläggningar samlar in information om avfall. Sandvik Machining Solutions påbörjade utvecklingen av verktyg med volframkarbidpulver Bergla® som helt tillverkas av återvunnet material. De ökade cirkularitetsgraden i sina pulver generellt och gjorde framsteg med rekonditionering av solida hårdmetallverktyg.

En ny patenterad teknologi för batterielektrisk utrustning vilken bidrar till skiftet mot mer hållbar gruvindustri vann 2023 års Sandvik hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson.

Ökad avfallscirkularitet

Vårt mål* är att öka vår avfallscirkularitet till 90 procent år 2030. Vi uppnådde 71 procent avfallscirkularitet 2023. Minskningen beror främst på förvärvade företag och vi ligger fortfarande i linje med att uppnå 2030-målet. Det totala avfallet minskade 21 procent till 336 kton.

Tabellen och diagrammet visar avfallscirkularitet i procent 2021–2023.

Avfallscirkularitet, %
2021 2022 2023
73 73 71

*Målet reviderades under 2021 för att bättre avspegla våra insatser för att uppnå cirkularitet och från och med nu kommer vi att rapportera på avfallscirkularitet snarare än totalt avfall.

I siffrorna ingår inte avfallsdammar från vår gruvdrift, eftersom våra möjligheter att påverka dessa är begränsade. Målet justeras för strukturförändringar.

Miljöavtryck

I vår årsredovisning kan du läsa om vårt miljöavtryck och våra framsteg mot målen.

Gå till noten för miljöavtryck i årsredovisningen

Mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.

Gå till sidan för delårsrapporter