Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ansvarsfullt företagande

Vi säkerställer att höga standarder för uppförandekod och ansvarstagande är inbyggda i hela vår värdekedja, vilket möjliggörs av transparens och due diligence.

På Sandvik har vi en lång historia av ansvarsfullt företagande. Detta förhållningssätt har spelat en viktig roll för vårt företags globala framgångar.

Vi siktar ständigt högre när det gäller etik och transparens, och är ledande när det gäller att spela rättvist och vara öppna. Vår ambition är att bidra till en ansvarsfull och hållbar värdekedja genom att samarbeta med våra leverantörer och kunder och bedriva vår verksamhet med ärlighet och integritet för att uppfylla intressenternas förväntningar samt lagkrav.

Höga standarder för affärsuppförande

Vårt engagemang för höga standarder för affärsuppförande har erkänts av Ecovadis, som utvärderar hållbarhet, och vi kommer att använda detta för att jämföra våra resultat och hantera ständiga förbättringar. Ecovadis är också ett viktigt verktyg för oss för att säkerställa en hållbar leveranskedja, stödja öppenhet genom ömsesidigt utbyte av data och due diligence.

I vår hantering av leverantörer och våra upphandlingar är vårt mål att se till att våra egna höga standarder är inbäddade. Dessa standarder omfattar miljö, anti-korruption, handelskontroller, integritet, rättvis konkurrens, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. I vår uppförandekod för leverantörer anges våra förväntningar och krav, och vi söker affärspartner som delar våra värderingar och åtaganden.

Vårt engagemang för ansvarsfulla inköp återspeglas i vår uppförandekod för leverantörer och i Sandvik Statement on Responsible Sourcing of Minerals and Metals (på engelska), i enlighet med OECD:s riktlinjer för due diligence.

Utbyte av bästa praxis

Vi arbetar med både våra leverantörer och kunder på vår resa mot netto noll och cirkularitet och strävar efter att stödja dem på deras egna resor. Genom branschsamarbeten och partnerskap med flera intressenter driver vi gemensamma standarder och utbyte av bästa praxis.

Sandviks styrelse har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Sandvik. Dessutom är regelefterlevnad och säkerställande av en kultur med höga standarder för affärsuppförande viktiga fokusområden för vår riskhanteringsprocess och hur vi levererar på vår koncernstrategi.

Vi är fast beslutna att vara transparenta när det gäller våra framsteg och resultat på hållbarhetsområdet. Vi kommer att fortsätta att hålla jämna steg med all relevant ny lagstiftning om hållbarhet och rapportering.

Andra fokusområden