Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning och andra relevanta lagar, förordningar och regler.

I Investerarsektionen hittar du bolagsstyrningsrapporter och information om exempelvis:

  • Ramverk för styrning
  • Hållbarhetsstyrning
  • Styrelse
  • Koncernledning
  • Ersättningar

Gå till bolagsstyrning i Investerarsektionen