Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nyckeltal

I de icke-finansiella noterna i Årsredovisningen finner du nyckeltal för:

  • Miljöavtryck
  • Hälsa och säkerhet (EHS)
  • Medarbetare

Se nyckeltal i Årsredovisningen

 

 

Energiförbrukning

Se Sandviks energiförbrukning 2016–2022 uppdelad på förnybara och icke förnybara energikällor.

Se vår energiförbrukning (på engelska)

GRI-Index

Vi använder GRI:s (Global Reporting Initiative) standarder för rapportering om ekonomisk, miljömässig och social påverkan och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Mer om GRI-index

SASB och TCFD

Vi rapporterar i enlighet med SASB:s (Sustainability Accounting Standards Board) och Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rapporteringsstandarder.