Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Hållbara konkrosskomponenter belönas med Sigrid Göransson-priset

Teamet bakom cirkularitetsprogrammet för krosskammare av premiumkvalitet i Svedala, Jörgen Petersson och Anders Åkesson på Sandvik Rock Processing Solutions, vann ”Hållbarhetspriset till minne av Sigrid Göransson” för sitt arbete med ökad cirkularitet som är en del av Sandviks hållbarhetsagenda. Vinnarna presenterades i samband med ett virtuellt aktieägarmöte den 26 april.

Jörgen Petersson and Anders Åkesson belönades med "Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson” för sitt cirkularitetsprogram för krosskammare av premiumkvalitet.

Kvalitetskomponenter till krossar från Sandvik produceras i Svedala vid ett av världens mest hållbara mangangjuterier.

– Det känns jättebra att vinna det här priset efter många år av innovation och samarbete inom produktionen i Svedala. Programmet har visat sig ha en bevisad hållbarhetseffekt samtidigt som det är är bra för våra affärer, säger Anders Åkesson.

Svedalas innovativa process för att producera kvalitetskomponenter av mangan till konkrossar använder mer än 90 procent återvunnet stål som råmaterial. Genom att undvika att använda jungfruligt material och förbättra internprocesser har koldioxidutsläppen kunnat minskas med 16 000 ton per år genom internationella samarbeten med både kunder och andra affärsområden inom Sandvik.

Dessutom har ett återköpsprogram skapat värde över flera år genom att föra en unik produkt till marknaden. Sandvik har också infört den första certifierade miljövarudeklarationen (EPD) i sin bransch för slitprodukter i manganstål.

Läs mer om Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson