Affärsområden

Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom fyra affärsområden med ansvar för forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster.

Sandvik Mining and Rock Solutions

En världsledande leverantör av maskiner, verktyg, reservdelar, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, lastning och transport, tunneldrivning och stenbrytning.
Mer om Sandvik Mining and Rock Solutions (på engelska)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En globalt marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning. Erbjudandet omfattar även lösningar för digital tillverkning, additiv tillverkning och produktintegrerad mätteknik.
Mer om Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (på engelska)

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av maskiner, verktyg, reservdelar, service och lösningar för krossning, sortering, rivning och demolering inom gruv- och anläggningsindustrin.
Mer om Sandvik Rock Processing Solutions (på engelska)

Three persons in factory.

Sandvik Materials Technology

En världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Erbjudandet omfattar en stor bredd av produktformer såsom rör, stång och bandstål samt produkter för industriell värmning.
Mer om Sandvik Materials Technology (på engelska)


Våra produkter och tjänster
Mer om oss