Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Cirkularitet

Vi främjar cirkularitet och resurseffektivitet, ska göra bättre med mindre och arbeta för cirkulära värdekedjor.

Vi är fast beslutna att bidra till att bygga en global ekonomi baserad på cirkulära affärsmodeller. Genom att minimera avfallet och hitta nya sätt att ta tillvara hållbara material och produkter i slutna kretslopp kan vi minska koldioxidutsläppen och skapa miljöfördelar för mark och vatten. Och när det gäller kritiska mineraler kommer cirkularitet att bidra till att möta den efterfrågan som orsakas av energiomställningen.

Vårt mål är att ha minst 90 % materialcirkularitet för förpackningar, produkter och avfall senast 2030, och vi förväntar oss samma sak av våra viktigaste leverantörer. Vi bygger in cirkularitet och resurseffektivitet i vår verksamhet på ett antal olika sätt.

I vår egen verksamhet arbetar vi för att eliminera avfall till deponi. I länder utan stark infrastruktur för avfallshantering arbetar vi med upphandling för att identifiera alternativ till deponering. Vi tänker om när det gäller förpackningar, tittar på om en produkt behöver förpackas och, om så är fallet, vilket som är det mest miljöeffektiva alternativet. Detta inkluderar införandet av AI-drivna smarta förpackningar.

Cirkulära affärsmodeller

Vi förbättrar ständigt produktiviteten och automatiseringen av vår utrustning och våra tjänster och investerar i teknik som förbättrar resurseffektiviteten. Vi ökar mängden cirkulära material i våra produkter.

En cirkulär ekonomi börjar redan på designstadiet. Vi har åtagit oss att förbättra material- och resurseffektiviteten som en del av alla utvecklingsprojekt och vår ambition är att utforma våra produkter för renovering, återtillverkning eller återvinning. Målet är att material och produkter ska behålla sitt högsta värde under så lång tid som möjligt. För att underlätta detta skapar vi cirkulära affärsmodeller för att hålla värdefulla material i omlopp. Andra innovationer inkluderar utveckling av hållbara material för additiv tillverkning.

Andra fokusområden