Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Cirkularitet

A man wearing personal protective equipment standing next to a big pile with used cemented carbide tools and inserts that are going to be recycled

Vi främjar cirkularitet och resurseffektivitet, ska göra bättre med mindre och arbeta för cirkulära värdekedjor.

Vi är fast beslutna att bidra till att bygga en global ekonomi baserad på cirkulära affärsmodeller. Genom att minimera avfallet och hitta nya sätt att ta tillvara hållbara material och produkter i slutna kretslopp kan vi minska koldioxidutsläppen och skapa miljöfördelar för mark och vatten. Och när det gäller kritiska mineraler kommer cirkularitet att bidra till att möta den efterfrågan som orsakas av energiomställningen.

Vårt mål är att ha minst 90 % materialcirkularitet för förpackningar, produkter och avfall senast 2030, och vi förväntar oss samma sak av våra viktigaste leverantörer. Vi bygger in cirkularitet och resurseffektivitet i vår verksamhet på ett antal olika sätt.

I vår egen verksamhet arbetar vi för att eliminera avfall till deponi. I länder utan stark infrastruktur för avfallshantering arbetar vi med upphandling för att identifiera alternativ till deponering. Vi tänker om när det gäller förpackningar, tittar på om en produkt behöver förpackas och, om så är fallet, vilket som är det mest miljöeffektiva alternativet. Detta inkluderar införandet av AI-drivna smarta förpackningar.

Framsteg under de senaste åren

Vi fortsatte jobba kontinuerligt samt driva projekt på våra produktionsanläggningar för att minska, återanvända och återvinna avfall i fabrikerna.

Sandvik Mining and Rock Solutions vidareutvecklade sin digitala assistentplattform SAM™ där alla deras anläggningar samlar in information om avfall. Sandvik Machining Solutions påbörjade utvecklingen av verktyg med volframkarbidpulver Bergla® som helt tillverkas av återvunnet material. De ökade cirkularitetsgraden i sina pulver generellt och gjorde framsteg med rekonditionering av solida hårdmetallverktyg.

En ny patenterad teknologi för batterielektrisk utrustning vilken bidrar till skiftet mot mer hållbar gruvindustri vann 2023 års Sandvik hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson.

Ökad avfallscirkularitet

Vårt mål* är att öka vår avfallscirkularitet till 90 procent år 2030. Vi uppnådde 71 procent avfallscirkularitet 2023. Minskningen beror främst på förvärvade företag och vi ligger fortfarande i linje med att uppnå 2030-målet. Det totala avfallet minskade 21 procent till 336 kton.

Tabellen och diagrammet visar avfallscirkularitet i procent 2021–2023.

Avfallscirkularitet, %
2021 2022 2023
73 73 71

*Målet reviderades under 2021 för att bättre avspegla våra insatser för att uppnå cirkularitet och från och med nu kommer vi att rapportera på avfallscirkularitet snarare än totalt avfall.

I siffrorna ingår inte avfallsdammar från vår gruvdrift, eftersom våra möjligheter att påverka dessa är begränsade. Målet justeras för strukturförändringar.

Miljöavtryck

I vår årsredovisning kan du läsa om vårt miljöavtryck och våra framsteg mot målen.

Gå till noten för miljöavtryck i årsredovisningen

Cirkulära affärsmodeller

Vi förbättrar ständigt produktiviteten och automatiseringen av vår utrustning och våra tjänster och investerar i teknik som förbättrar resurseffektiviteten. Vi ökar mängden cirkulära material i våra produkter.

En cirkulär ekonomi börjar redan på designstadiet. Vi har åtagit oss att förbättra material- och resurseffektiviteten som en del av alla utvecklingsprojekt och vår ambition är att utforma våra produkter för renovering, återtillverkning eller återvinning. Målet är att material och produkter ska behålla sitt högsta värde under så lång tid som möjligt. För att underlätta detta skapar vi cirkulära affärsmodeller för att hålla värdefulla material i omlopp. Andra innovationer inkluderar utveckling av hållbara material för additiv tillverkning.

Andra fokusområden:

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.