Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Mål säkerhet och människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas under arbetet. Vi har även ett mål att öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel år 2030

Framsteg under förra året

Vår totala olycksfallsfrekvens (TRIFR)* minskade till 3,0 2023, och vi vidtog flera åtgärder, som säkerhetskampanjer, för att förbättra oss på detta område.

Vi fortsatte även att ha mångfald, lika möjligheter och inkludering högt på vår agenda. Vi genomförde exempelvis koncernövergripande utbildningar inom området samt olika kompetensutvecklingsprogram.

Sandvik kvalificerade sig återigen på den ideella stiftelsen Allbrights gröna lista i deras utvärdering av könsfördelningen på styrelse- och ledningsgruppsnivå i svenska företag.

*Antal olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar

Minskning av TRIFR

Under 2023 uppgick TRIFR uppgick till 3,0. Jämfört med basvärdet (genomsnitt 2016–2018) har TRIFR minskat med 21 procent. Förvärv fortsätter att påverka både TRIFR- och LTIFR-trenden negativt. Tragiskt nog inträffade en dödsolycka under året.

Tabellen och diagrammet visar utvecklingen av TRIFR under 2016–2023.

TRIFR (total olycksfallsfrekvens)
2016-2018 2019 2020 2021 2022 2023
3,8* 3,2 2,6 3,0 3,1 3,0

*Snittvärde

Målet justeras för strukturförändringar.

Mer om säkerhet

Säkerhet är del av vårt fokusomårde "människor och samhällen" inom hållbarhet. Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet samt exempelvis området samhällsengagemang.

Gå till sidan för fokusområde människor och samhällen

Mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.

Gå till sidan för delårsrapporter

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.